Over Tel mee met Taal

We vinden dat iedereen in Nederland de kans moet krijgen om mee te doen. Om te werken, een opleiding te volgen, te stemmen, en gezond door het leven te gaan. Om mee te kunnen doen heb je voldoende basisvaardigheden nodig. Daarom is in 2016 Tel mee met Taal in het leven geroepen. Samen met gemeenten, werkgevers, maatschappelijke organisaties en tal van anderen helpen wij mensen vooruit.

Dit doen wij

Het programma Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS. We investeren elk jaar ruim 25 miljoen euro in verschillende projecten en activiteiten om laaggeletterdheid te helpen voorkomen én verminderen. Zo ondersteunen we gemeenten, financieren we initiatieven zoals Boekstart en de Bibliotheek op School, en bieden we subsidie voor bijvoorbeeld taalscholing op de werkvloer, onderzoek en experimenten. Ook organiseren we campagnes en (digitale) bijeenkomsten. Dit alles doen we samen met meer dan 1000 organisaties in Nederland. 

Financieel jaaroverzicht 2021
©Tel mee met Taal

Hier werken we voor

Samen laaggeletterdheid verminderen en voorkomen: dat is ons doel.  Zorgen dat zoveel mogelijk mensen de basisvaardigheden hebben om volwaardig mee te doen in onze samenleving. Dit doen we door volwassenen te stimuleren aan hun basisvaardigheden werken en door te bevorderen dat kinderen met een goede basis van school komen. 

Over onze taalsubsidie

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Meer over de subsidieregeling

Nieuws over Tel mee met Taal