Over Tel mee met Taal

Om goed mee te kunnen doen in onze samenleving, heb je taal-, reken-, en digitale vaardigheden nodig. Bijvoorbeeld om veiligheidsinstructies op je werk te lezen, een formulier in te vullen op de computer, of om de bijsluiter van een medicijn te lezen. Wie niet, of onvoldoende, over deze basisvaardigheden beschikt is vaak minder zelfredzaam, en heeft minder participatie- en ontwikkelingsmogelijkheden. In Nederland vinden we dat iedereen de kans moet krijgen om mee te doen, om te werken, een opleiding te volgen, te stemmen, en gezond door het leven te gaan. Daarom is Tel mee met Taal in het leven geroepen.

Het programma Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS. 

De missie van Tel mee met Taal 2020-2024:

Zorgen dat zoveel mogelijk mensen over voldoende basisvaardigheden beschikken, om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. Dit doen we zowel door te stimuleren dat volwassenen aan hun basisvaardigheden werken, als door te stimuleren dat kinderen voldoende basisvaardigheden ontwikkelen.

Bekijk op onderstaande afbeelding waar de Rijksoverheid in 2021 in investeert om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. Of bekijk de uitgeschreven tekst.

Subsidie Tel mee met Taal

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Meer over de subsidieregeling

Nieuws over Tel mee met Taal