Over Tel mee met Taal

Om goed mee te kunnen doen in onze samenleving, heb je taal-, reken-, en digitale vaardigheden nodig. Bijvoorbeeld om veiligheidsinstructies op je werk te lezen, een formulier in te vullen op de computer, of om de bijsluiter van een medicijn te lezen. Wie onvoldoende over deze basisvaardigheden beschikt is vaak minder zelfredzaam en heeft minder participatie- en ontwikkelingsmogelijkheden. In Nederland vinden we dat iedereen de kans moet krijgen om mee te doen, om te werken, een opleiding te volgen, te stemmen, en gezond door het leven te gaan. Daarom is Tel mee met Taal in het leven geroepen.

Het programma Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS. 

De missie van Tel mee met Taal

Zorgen dat zoveel mogelijk mensen over voldoende basisvaardigheden beschikken, om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. Dit doen we zowel door te stimuleren dat volwassenen aan hun basisvaardigheden werken, als door te stimuleren dat kinderen voldoende basisvaardigheden ontwikkelen.

Tabel met subsidiebedragen voor 2024
Beschikbare subsidie in 2024.

Via de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten elk jaar budget voor volwasseneneducatie en het versterken van de basisvaardigheden van hun inwoners. Hiermee bieden gemeenten volwassenen cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden aan. In 2024 is het WEB-budget voor gemeenten bij elkaar ruim 92 miljoen euro.

Subsidie Tel mee met Taal

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Meer over de subsidieregeling

Nieuws over Tel mee met Taal