Toekenningen subsidie werkgevers bekend

In de tweede subsidieronde voor werkgevers van 2021 is ruim 2,3 miljoen euro toegekend voor het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Dat is eind september bekend geworden. Hiermee krijgen werkgevers, scholen, bibliotheken en andere organisaties dit jaar in totaal bijna 10 miljoen euro vanuit de subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024.

Beeld: ©Tel mee met Taal

In totaal hebben ruim 650 organisaties dit jaar subsidie gekregen. Het doel van de subsidieregeling Tel mee met Taal is het bevorderen van basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) bij volwassenen, en het voorkomen van achterstanden bij kinderen (preventie).

Subsidie in 2022

Ook volgend jaar is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verbeteren van basisvaardigheden. De aanvraagperiode hiervoor loopt van 1 januari tot en met 28 februari 2022. In 2022 is er in totaal 2,9 miljoen euro beschikbaar voor laaggeletterde werknemers, 1,3 miljoen euro voor laaggeletterde ouders en 625 duizend euro voor experimenten.

De precieze voorwaarden voor de komende subsidieaanvraag worden eind dit jaar bekend. Op de hoogte blijven van de subsidieregeling? Meld je dan voor onze nieuwsbrief.