Update vervolgaanpak: Kwaliteit, monitoring en expertisecentrum

Op 18 maart 2019 presenteerde het Kabinet het nieuwe meerjarenprogramma voor de aanpak van laaggeletterdheid. Met deze vervolgaanpak zet het Kabinet in op een vaardiger Nederland, waar meer mensen taalvaardig, rekenvaardig en digivaardig zijn, zodat iedereen mee kan doen. Vandaag heeft minister Van Engelshoven de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitwerking van een aantal maatregelen van de vervolgaanpak, te weten:

  • Het nieuwe kwaliteitskader voor het non-formele aanbod van volwasseneneducatie;
  • De nieuwe landelijke monitor en registratie van deelnemers;
  • De oprichting van een expertisecentrum basisvaardigheden.