Contact

Tel mee met Taal

Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS.

Programma Tel mee met Taal

Heb je vragen of suggesties voor het actieprogramma Tel mee met Taal? Neem contact met ons op via: TelmeemetTaal@minocw.nl

Subsidieregeling van Tel mee met Taal?

Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i.

Wil je (beter) leren lezen en schrijven?

Bel naar: 0800 023 4444. Dat is gratis en kan anoniem.

Bezoekadres

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 
2515 XP  Den Haag 
Nederland