Privacy

Deze website gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens bewaren

Deze website bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Je gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als je via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels staan ook jouw rechten betrekking tot je persoonsgegevens.

De Rijksoverheid publiceert een register van verwerkingsactiviteiten. Hierin vind je alle verwerkingen van persoonsgegevens. Bekijk hem via avgregisterrijksoverheid.nl.