Copyright

Hergebruik van teksten op deze site is toegestaan, tenzij anders is aangegeven. Foto’s en overig beeldmateriaal op deze website mogen niet hergebruikt worden. Daarnaast geldt dat bij het citeren van inhoud niet de indruk gewekt mag worden dat Tel mee met Taal zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Uitzonderingen

Bij foto's, video's, infographics en alle andere vormen van beeld is het niet toegestaan om beeld te hergebruiken of over te dragen, tenzij bij het beeld expliciet is aangegeven dat dat wél is toegestaan. Bij hergebruik van beeld is het overnemen van de naam van de maker – indien vermeld – verplicht.

Informatie mag niet hergebruikt worden als bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke beperking van toepassing is.

Informatie mag niet hergebruikt worden als het gaat om content van derden. Controleer daarom altijd de afzender van documenten.

Auteursrechten

De redactie van deze website heeft in alle zorgvuldigheid rekening gehouden met de auteursrechten op de gepubliceerde beelden. Is dat naar uw mening bij een beeld niet of niet correct gebeurd? Neem dan contact op.