Tel mee met Taal gaat door tot eind 2019

Vandaag informeerde minister van Engelshoven de Tweede Kamer over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal. Hierin kondigde zij aan dat Tel mee met Taal met één jaar wordt verlengd tot en met eind 2019.

Tel mee met Taal in gekleurde letters
Beeld: ©Tel mee met Taal

Transitiejaar 2019

De tussentijdse resultaten overtroffen de verwachtingen ruimschoots, maar een blijvende inzet is nodig. Daarom willen gemeenten en het Rijk in het Interbestuurlijk Programma de komende jaren blijven optrekken in de aanpak van laaggeletterdheid. Om gemeenten hierin te faciliteren, hebben de ministeries van OCW, SZW en VWS, besloten om Tel mee met Taal in 2019 voort te zetten. Het extra jaar wordt vooral een transitiejaar, om met gemeenten en andere partijen te bespreken hoe de aanpak van laaggeletterdheid de komende jaren een verdere impuls krijgt. Hierbij betrekken we ook de toekomst van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) vanaf 2020 en de bestedingsvrijheid voor gemeenten.

De Kamerbrief

Download hier de kamerbrief over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal.