Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Platform Rijksoverheid Online

Deze website werkt via het Platform Rijksoverheid Online. Die voldoet al aan de functioneel-technische eisen van de webrichtlijnen. Daarnaast zijn er ook redactionele eisen voor de website. Daarom laten we een toegankelijkheidsonderzoek doen. Dit staat gepland in april 2021.