subsidie

Subsidies Tel mee met Taal

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

 

Subsidies Tel mee met Taal 2019

Voor 2019 is een nieuwe subsidieregeling in voorbereiding. Begin 2019 hebben wij hier meer informatie over. Als je op de hoogte wilt blijven van de subsidiemogelijkheden in 2019, meld je dan aan voor onze
maandelijkse nieuwsbrief. Dan hoor je het als eerste als er meer bekend is over de nieuwe subsidieregeling.

 

Aanvraagperiode 2018 gesloten

De periode om subsidie aan te vragen in 2018 is verstreken. Op dit moment worden de aanvragen behandeld. Indieners krijgen uiterlijk binnen 13 weken bericht.

 

Subsidieronde najaar 2018

Van 1 augustus tot en met 15 oktober 2018 kunnen scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

Subsidieronde najaar 2018

 

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor laagtaalvaardige ouders. Het kan daarbij gaan om een taaltraject voor ouders, maar ook om activiteiten gericht op betere communicatie met een instelling, beter leren (voor)lezen, training om gesprekken met leraren of zorgverleners  te voeren, of hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen. Lees hier meer over de subsidieaanvraag taaltrajecten laagtaalvaardige ouders dan wel overige activiteiten laagtaalvaardige ouders.

 

Werkgevers

Als werkgever kan je subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid van jouw werknemers leidt. Je kunt de subsidie gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen. Lees hier meer over de subsidieaanvraag voor werkgevers.

Samenwerkingsverband

Deelnemers van een lokaal of regionaal samenwerkingsverband (van minimaal acht partijen) kunnen  ook aanspraak maken op subsidie. Zij kunnen subsidie ontvangen voor activiteiten naar keuze waarmee uitvoering wordt gegeven aan (een deel van) een lokaal of regionaal Taalakkoord.  De activiteiten kunnen hierbij zowel betrekking hebben op de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen als op leesbevordering bij kinderen.


‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’

De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’ basis. Wees er dus snel bij. Op de subsidieteller kan je zien hoeveel subsidie er al is aangevraagd.


Aanvragen

De aanvraagformulieren vind je op deze pagina. In de online aanvraagformulieren staan een activiteitenplan en begroting. Deze hoeven niet apart te worden meegestuurd. Er is een handleiding beschikbaar waarin staat wat er in het formulier moet worden ingevuld. Ook zijn machtigingsformulieren beschikbaar die je eventueel nodig hebt. Je  kunt deze machtigingsformulieren alvast invullen en later bij jouw aanvraag voegen.


Meer informatie

Heb je inhoudelijke vragen over de subsidieregeling?  Bekijk hier de veel gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met DUS-I.

De volledige regeling Tel mee met Taal staat op wetten.overheid.nl.

aanvraagformulier voor werkgevers

Werkgevers

aanvraagformulier voor samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

aanvraagformulier voor laagtaalvaardige ouders

ouders

aanvraagformulier voor overige activiteiten laagtaalvaardige ouders

overige activiteiten ouders

laagtaalvaardige ouders

Delfts initiatief: leraren zetten apps in voor betere taalvaardigheid van ouder en kind.

laagtaalvaardige ouders
19-07-2018

Video: Dromen over woorden

laagtaalvaardige ouders
29-11-2017

Hulp bij het aanvragen van de subsidie

laagtaalvaardige ouders
15-11-2017

Het belang van taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders

laagtaalvaardige ouders
15-11-2017

PR-kit subsidieregeling Tel mee met Taal

laagtaalvaardige ouders
25-10-2016

samenwerkingsverbanden

PR-kit subsidieregeling Tel mee met Taal

samenwerkingsverbanden
19-07-2018

Hulp bij het aanvragen van de subsidie

samenwerkingsverbanden
19-07-2018

Best practices

samenwerkingsverbanden
12-05-2017

Waarom een taalakkoord sluiten?

samenwerkingsverbanden
14-12-2016