AO en VAO Laaggeletterdheid

Op 13 juni vond in de Tweede Kamer een algemeen overleg Laaggeletterdheid plaats. Minister van Engelshoven ging in gesprek met de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de in maart verstuurde kamerbrief Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024. Twee weken later, op donderdag 27 juni, vond aansluitend een VAO (Voortgezet Algemeen Overleg) plaats. 

Gekleurde letters Tel mee met Taal
Beeld: ©Tel mee met Taal

De verslagen van het AO en VAO zijn terug te vinden op de website van de Tweede Kamer:

AO

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02005

VAO

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=27-06-2019#id=2019A02841

Debat

Kijk hier het debat terug