Rijk en gemeenten werken aan nieuwe afspraken

Het Rijk en gemeenten werken samen om laaggeletterdheid in Nederland te verminderen. In juli werden de bestuurlijke afspraken door de VNG opgezegd omdat gemeenten vreesden voor te veel administratieve belasting en te weinig financiële middelen. Op 23 september kwamen alle partijen bijeen om weer gezamenlijk vooruit te kijken.

Beeld: ©Tel mee met Taal

Samen oplossingen vinden

In een grote zaal in Den Haag kwamen op woensdag 23 september ruim 25 afgevaardigden van verschillende gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van OCW bij elkaar om toekomstplannen te maken voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook online deden veel gemeenten mee. Doel van de dag: alle neuzen weer één kant op. Want hoewel dat qua uitvoering even niet goed lukte, streven het Rijk en gemeenten dezelfde doelen na.

‘Het is belangrijk dat we ons afvragen of de dingen die we doen, onze doelgroep écht verder helpen’, sprak een van de deelnemers tijdens een sessie. Hij verwoordde daarmee het gevoel van veel aanwezigen. Ook dat van Peter Budel, beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht. ‘Het Interbestuurlijk Programma tegen laaggeletterdheid was juist bedoeld om samen te werken. Om samen oplossingen te vinden voor complexe problemen.’

En nu verder

Tijdens de bijeenkomst wisselden gemeenten verschillende ideeën uit om bezwaren en problemen op te lossen. Ter plekke ontstond een werkgroep die de komende tijd een concreet voorstel maakt om de uitvoering van het bestuursakkoord te verbeteren. Budel: ‘Ik hoop dat we nu op een kantelpunt staan. Dit onderwerp is zo omvangrijk – zo belangrijk. Iedereen is het erover eens dat we door moeten. We moeten het anders en beter doen.’

Motie aangenomen

Ook de Tweede Kamer lijkt het hiermee eens. Op dinsdagochtend 29 september namen zij een motie aan om overbodige bureaucratie uit de plannen voor laaggeletterdheid te snijden. Peter is daar blij mee. ‘Het is fijn dat de Kamermeerderheid hierachter staat. Dat geeft moed. En het geeft de minister de ruimte om naar gemeenten te luisteren en een nieuwe aanpak te steunen. Eentje waarbij we de dingen simpel houden en gewoon gaan organiseren.’

Gemeenten die willen aanhaken bij de werkgroep, kunnen contact opnemen met de VNG.