Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024

Om laaggeletterdheid aan te pakken, trekt het kabinet € 425 miljoen uit in de periode 2020-2024. Dat is ruim € 35 miljoen méér dan in de periode 2015-2019. Onderdeel van de nieuwe aanpak is onder andere om meer mensen te bereiken die Nederlands als moedertaal hebben. Ook komt er geld beschikbaar om mensen te leren omgaan met een computer of smartphone. Minister Van Engelshoven (OCW), minister De Jonge (VWS), staatssecretaris Van Ark (SZW) en staatssecretaris Knops (BZK) schrijven dat vandaag in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer over de vervolgaanpak van het programma Tel mee met taal.

Gekleurde letters Tel mee met Taal
Beeld: ©Tel mee met Taal

Lees de maatregelen

Naast het bereiken van meer mensen, wordt in de vervolgaanpak ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van het lesaanbod, en de rol van gemeenten wordt groter. Deze 3 doelen worden vertaald in 10 concrete maatregelen.
Lees hier:

Infographic over Tel mee met Taal
Beeld: ©Tel mee met Taal