Een beter beeld van de aanpak laaggeletterdheid

Hoe kunnen we de gegevens over deelname aan cursussen basisvaardigheden van de verschillende Nederlandse gemeenten zo goed mogelijk verzamelen en vergelijken? Dat onderzocht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Pilot Monitor Laaggeletterdheid 2021. De resultaten hiervan zijn deze maand gepubliceerd.

Beeld: ©Tel mee met Taal

Sinds 2015 is de financiering voor de aanpak van laaggeletterdheid veranderd en zijn cursusaanbieders niet meer verplicht om cijfers aan te leveren voor een landelijk overzicht. Toch willen het Rijk en de gemeenten graag weten hoe het gaat met de aanpak van laaggeletterdheid. Hoeveel mensen worden er geholpen met cursussen? Welke mensen volgen cursussen? Welke cursussen volgen zij? Om hier beter inzicht in te krijgen onderzocht het CBS, in opdracht van het ministerie van OCW, hoe deze gegevens het beste verzameld en vergeleken kunnen worden.

Contactgemeenten

Voor de pilot vroeg het CBS een aantal contactgemeenten om een basisset aan gegevens aan te leveren, zoals de aantallen deelnemers per leeftijd, het type cursus en het postcodegebied of de woongemeente. In totaal namen 16 contactgemeenten  deel aan de pilot. 13 daarvan leverden gegevens aan. 

Volgens Aantink Yeh, beleidsmedewerker bij het programma Tel mee met Taal en betrokken bij de monitor, zijn er tijdens de pilot “goede inzichten opgedaan om bruikbare statistieken te krijgen”. “Er zijn de nodige aandachtspunten opgekomen, maar dat hoort bij een pilot. Veel gemeenten hebben pas net een echt programma opgezet voor de aanpak van laaggeletterdheid. Het is allemaal nog nieuw.” 

Adviesrapport ICTU

Zo leverden sommige gemeenten niet alle gevraagde gegevens aan bij het CBS of stuurden juist andere gegevens dan gevraagd, omdat niet alle gegevens door aanbieders en gemeenten op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd. ICTU, een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid, onderzoekt nu waar dit aan lag. In december brengt ICTU een adviesrapport uit met verbeteringen voor een volgende landelijke monitor. Het CBS, Rijk en gemeenten gaan daar vervolgens mee aan de slag.

“Veel van die aandachtspunten zijn goed op te lossen”, zegt Yeh. “In 2022 doen we nog een generale repetitie met het CBS. In 2023 willen we echt beginnen.” Yeh heeft goede hoop dat in 2022 veel meer, en hopelijk alle contactgemeenten meedoen aan de pilot. “Dat zou van enorme waarde zijn. We krijgen dan veel meer inzicht in waar we staan met de aanpak van laaggeletterdheid. En voor gemeenten zelf scheelt het ook als ze al een keer mee hebben gedaan aan de monitor. Eventuele knelpunten kunnen we dan nog oplossen. Een tweede keer is het altijd makkelijker.”

Bekijk de publicatie van het CBS over de Pilot Monitor Laaggeletterdheid 2021

Geef je ook op!

Werk je voor een gemeente aan de aanpak van laaggeletterdheid en wil je ook meedoen aan de monitor laaggeletterdheid in 2022? Geef je dan op via aantink.yeh@minbzk.nl