Extra geld voor gemeenten voor verbeteren basisvaardigheden

De regering trekt meer geld uit voor het verbeteren van basisvaardigheden. Vanaf 2023 wordt er jaarlijks 15 miljoen euro extra toegevoegd aan het educatiebudget voor gemeenten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het WEB-budget.

Gemeentehuis

Via de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten elk jaar budget voor volwasseneneducatie en de aanpak van laaggeletterdheid. Gemeenten kunnen hiermee cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden aanbieden aan volwassenen. Vanaf 2023 is voor de aanpak laaggeletterdheid 5 miljoen euro toegevoegd uit de CA (coalitieakkoord)-enveloppe voor het versterken van onderwijskwaliteit en 5 miljoen vanuit de CA-bijdrage van SZW. Samen voegen OCW en SZW vanaf 2023 dus jaarlijks 10 miljoen euro toe aan het educatiebudget voor de aanpak laaggeletterdheid. Deze middelen, in combinatie met de eerder aangekondigde 5 miljoen euro in de Voorjaarsnota, zorgen dat er in totaal vanaf 2023 15 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in de aanpak van laaggeletterdheid. Hierdoor komt het totale WEB-budget voor gemeenten uit op een bedrag van ongeveer 80 miljoen euro per jaar. 
De middelen die in de Voorjaarsnota zijn aangekondigd kunnen gemeenten dit najaar al verwachten.  

Bekijk de Miljoenennota 2023 en alle begrotingen op de website van de Rijksoverheid.