Tel mee met Taal stuurt voortgangsbrief naar Tweede Kamer

Eind november stuurde het interdepartementale actieprogramma Tel mee met Taal een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer. In deze brief staat de stand van zaken van de kwalitatieve en de kwantitatieve doelen. Verder geeft de brief een reactie op de moties en toezeggingen uit het algemeen overleg en het vao uit 2016.

Tweede Kamer in debat
Beeld: ©Tel mee met Taal

Lees de Kamerbrief

De inzet van de drie ministeries OCW, VWS en SZW, de forse inspanning van gemeenten en hun partners en de leerwerk-loketten hebben er sinds begin 2016 mede toe geleid dat meer dan 46.000 volwassenen met taalscholing zijn gestart en dat ruim 676.000 kinderen zijn bereikt met leesbevorderingsactiviteiten. Daarmee zijn de verwachtingen ruim overtroffen.

Bekijk de Kamerbrief en de bijlagen