Lees de Kamerbrief over de stand van zaken van het Leesoffensief

Kinderen leren lezen is een van de belangrijkste doelen van het onderwijs. Leesvaardigheid is nodig om kennis te vergaren, kritisch te zijn op informatiestromen en om mee te kunnen doen in de maatschappij. Maar ook leesplezier is van groot belang. In de Kamerbrief van 13 oktober 2020 informeren Minister Slob en minister Van Engelshoven de Tweede Kamer over de stand van zaken van het Leesoffensief dat de leesvaardigheid van kinderen moet bevorderen.

Lees hier de Kamerbrief

Twee kindjes lezen
Beeld: ©Tel mee met Taal