8 december: Start campagne Doe meer met Taal

Gemeenten en de Rijksoverheid hebben eerder afgesproken dat ze zich samen extra inspannen om meer mensen te bereiken en te motiveren om hun basisvaardigheden te verbeteren. Om invulling te geven aan deze afspraak start de Rijksoverheid op woensdag 8 december met de eerste landelijke publiekscampagne 'Doe meer met Taal'. 

Beeld: ©Tel mee met Taal

De campagne richt zich op NT1'ers (mensen met Nederlands als moedertaal) in de leeftijd van 20 tot en met 49 jaar. Qua taalniveau ligt de focus op NT1'ers die al redelijk kunnen lezen en schrijven, maar nog niet op 2F-niveau zitten.

In de campagne staan alledaagse situaties centraal, waarin betere taalvaardigheden goed van pas komen (passend bij de KLASSE methodiek). De thema’s die in deze campagne aan bod komen zijn kinderen, werk en online activiteiten. 

Doe jij ook mee?

Deze eerste campagne loopt van 8 december tot en met eind januari. In december start de campagne kleinschalig op met online advertenties, zoals korte video’s en banners. Deze worden ingezet op diverse sociale mediakanalen en websites. In januari gaat de campagne op volle sterkte en komen daar ook radiospots bij. We hopen dat onder andere gemeenten, bibliotheken, lokale taalhuizen en welzijnsorganisaties in december de materialen uit de toolkit willen downloaden en vanaf januari vol gaan mee doen.

Doorverwijzing naar aanbod

De campagnewebsite waar de doelgroep naartoe geleid wordt is: www.doemeermettaal.nl. Deze website gaat 1 december live. Voor een goede doorverwijzing naar passend aanbod werken we onder andere samen met Oefenen.nl en de Koninklijke Bibliotheek. Na de overstap van Stichting Lezen en Schrijven naar een nieuwe backoffice, zullen we ook gaan doorverwijzen naar Stichting Lezen en Schrijven. Dan kan iemand zijn contactgegevens invullen en teruggebeld worden door een lokaal taalpunt voor een persoonlijk advies op maat. We hopen dat deze optie in de loop van de campagne kan worden toegevoegd. Voor nu kan de doelgroep gratis online oefenen en zelf opzoeken welk fysiek cursusaanbod en advies  in de buurt is. 

Beeld: ©Tel mee met Taal

Toolkit

Voor gemeenten en organisaties komt er een toolkit met campagnematerialen beschikbaar, die zij rechtenvrij kunnen inzetten om NT1'ers in hun stad of regio te bereiken met hun lokale aanbod en/of het landelijke online aanbod. Vanaf 1 december staan hier de middelen in die landelijk worden ingezet. Deze middelen zijn onder de doelgroep getest. Gedurende de campagne zal de toolkit, al naar gelang de behoeften van gemeenten en andere organisaties, verder worden aangevuld en bijgewerkt.

Meten is weten

Op verschillende manieren wordt gemeten wat het effect van de campagne is. Dit gebeurt door een analyse van de statistieken (website bezoek, aantal kliks op een advertentie e.d.) en onderzoek onder de doelgroep zelf. Voorafgaand aan de start van de campagne vindt een 0-meting plaats onder de doelgroep. Na de campagne doen we een 1-meting onder de doelgroep, om in kaart te brengen wat het effect is geweest qua bereik en in hoeverre de campagnedoelstellingen zijn behaald. 

De campagnedoelstellingen zijn als volgt geformuleerd:

  1. De doelgroep vindt het relevant voor zichzelf om uit te zoeken of ze zich nog verder kunnen ontwikkelen in de opvoeding van hun kinderen / werk/ online activiteiten. 
  2. De doelgroep heeft het vertrouwen dat ze zich kan verbeteren op het gebied van taal en voelt zich hierin gesterkt door de campagne. 
  3. De doelgroep zet een eerste stap en onderneemt de eerste (online) actie, bijvoorbeeld: 
    • Bezoekt een relevante website ter oriëntatie; 
    • Gaat zelf thuis aan de slag;
    • Schrijft zich in voor een (online) cursus.

Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om de campagne te verbeteren en verder door te ontwikkelen. 

Dankwoord

De campagne is tot stand gekomen met behulp van input van velen van jullie, waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Gemeenten, stakeholders, doelgroep-experts, onderzoekers, vele anderen en ook de doelgroep zelf hebben input gegeven, meegedacht en feedback gegeven op concepten. We beseffen ons zeer dat de planning soms krap was en waarderen het des te meer dat mensen de moeite namen om hun kennis en ervaring met ons te delen. Namens het Tel mee met Taal-team en het campagneteam willen we via deze weg dan ook onze hartelijke dank uitspreken. 

Meer informatie

Toolkit 
Wil je nog input geven voor de tookit? Dat kan hier.

www.doemeermettaal.nl 
Heb je nog vragen over de campagne? Stuur dan een mail naar Carolina van Langen, communicatieadviseur bij Tel mee met Taal, via evlangen@minszw.nl.