Ruim 4,8 miljoen subsidie om beter te lezen en schrijven

In 2022 heeft de rijksoverheid ruim 4,8 miljoen euro toegekend vanuit de subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024. Met dit geld zijn 219 werkgevers, scholen, bibliotheken en andere organisaties aan de slag met het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Het gaat om taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Subsidie Tel mee met Taal 2023

Minister Dennis Wiersma: ,,Als je niet goed kunt lezen, schrijven en rekenen, begrijp je brieven van de gemeente minder goed, lees je niet zo snel een boek voor aan je kind en is het lastiger om e-mails te versturen. Dat geeft stress en onzekerheid en zorgt ervoor dat je afhankelijk bent van anderen. Dit moeten we aanpakken. Hiervoor werken we samen met onder meer gemeenten, bibliotheken, consultatiebureaus en scholen. Als volwassene kun je altijd bij je gemeente terecht voor een taalcursus. Ook geven we met deze subsidieregeling geld aan werkgevers en bibliotheken, om zo volwassenen te helpen beter te leren lezen en schrijven.”

Tel mee met Taal

Vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal worden jaarlijks subsidies toegekend om laaggeletterdheid aan te pakken. Dit jaar hebben de subsidies drie bestemmingen: werknemers, ouders en manieren om laaggeletterden beter te bereiken en helpen. 

  • Werkgevers ontvangen subsidie om laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden op het gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden.
  • Bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven of bibliotheken krijgen subsidie voor het verbeteren van een educatief thuismilieu, de educatieve samenwerking tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders.
  • Praktijkgerichte experimenten om laaggeletterden beter te bereiken en te begeleiden naar cursussen.

Dit jaar hebben 188 werkgevers subsidie ontvangen, waardoor een deel van hun werknemers een cursus basisvaardigheden kan volgen. Zo kunnen ze zich verder ontwikkelen, veiliger werken en beter functioneren op de werkvloer. Ook zijn er 24 subsidies toegekend voor cursussen voor laaggeletterde ouders en zeven experimenten. Lees meer over de experimenten op de website van het Expertisepunt Basisvaardigheden.

Evaluatie

Momenteel wordt de subsidieregeling geëvalueerd. Op basis daarvan vindt in 2023 besluitvorming plaats over de voortgang van de subsidieregeling.  

Nieuwe ronde in 2023

Begin 2023 start een nieuwe aanvraagronde. Deze ronde zal enkel gericht zijn op werkgevers en ouders. Houd de subsidiepagina op deze website in de gaten voor meer informatie, of volg de Tel mee met Taal-nieuwsbrief voor de laatste ontwikkelingen.