Masterplan voor het verbeteren van basisvaardigheden

Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, heeft eerder deze maand het Masterplan Basisvaardigheden aangeboden aan de Tweede Kamer. Met het masterplan moeten de taal-, reken- en digitale vaardigheden van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs worden verbeterd.

Lerares met leerling

Met het Masterplan Basisvaardigheden wordt structureel 1 miljard euro per jaar geïnvesteerd in onderwijskwaliteit. Later dit jaar komt het ministerie van OCW met een verdere uitwerking van het plan. Daarnaast heeft minister Wiersma vorige maand een Onderwijsakkoord gesloten met de vakbonden en de PO-raad en VO-raad, waarin jaarlijks 1,5 miljard euro wordt geïnvesteerd in leraren, schoolleiders en ander personeel.

Bekijk het nieuwsbericht over het Masterplan Basisvaardigheden op Rijksoverheid.nl

Bekijk de brief aan de Tweede Kamer over het Masterplan Basisvaardigheden

Bekijk een video op Facebook waarin minister Wiersma vragen beantwoordt over het masterplan