Gemeenten intensiveren hulp aan laaggeletterden

Mensen die moeite hebben met taal of het lastig vinden om met een computer te werken, krijgen extra hulp van gemeenten. Dat is vandaag afgesproken door gemeenten en ministeries. Tijdens de aftrap van de Week van de Alfabetisering ondertekende minister Ingrid van Engelshoven samen met de VNG, namens alle Nederlandse gemeenten, afspraken over de vervolgaanpak laaggeletterdheid. Gemeenten ontvangen hiervoor vanaf volgend jaar extra geld: € 5 miljoen per jaar in 2020, oplopend tot € 7,3 miljoen in 2024.

Minister van Engelshoven en Eric van Oosterhout bij tekenbord op event
Beeld: ©OBA

Mooie voorbeelden

Onder leiding van Eric van Oosterhout, secretaris VNG-bestuur en burgemeester van Emmen, deelden voorafgaand aan het officiële tekenmoment, de wethouders van Amsterdam, Emmen, Alkmaar en Katwijk succesvolle voorbeelden uit hun gemeenten. Ook lanceerde wethouder Moorman het Amsterdamse Taaloffensief. NT1 en NT2 cursisten gaven toelichting op hun manier van leren, en vertelden wat het programma ‘Taal op de Werkvloer’ hen in de praktijk heeft opgeleverd. Taalambassadeur Marco Zeeman interviewde de Minister over de nieuwe bestuurlijke afspraken. Jack Tucker, ooit laaggeletterd maar nu Nederlands Kampioen Street Magician 2019, deelde zijn persoonlijke verhaal en talent met de deelnemers. De gemeente Amsterdam was, samen met de Openbare Bibliotheek van Amsterdam, gastheer van de bijeenkomst. 

Samen laaggeletterdheid verminderen

In de bestuurlijke afspraken staat onder andere dat gemeenten:

  • Meer mensen gaan bereiken die moeite hebben met taal, rekenen of de computer
  • Extra hun best gaan doen om mensen te bereiken met Nederlands als moedertaal
  • Nog meer gaan samenwerken met organisaties en bedrijven waar de mensen komen, die we willen bereiken
  • Iedereen die bij, of voor, de gemeente werkt, vragen om mensen die een cursus nodig hebben, door te verwijzen
  • Steeds controleren of de cursussen van goede kwaliteit zijn en passen bij wat mensen willen leren
  • Aan elkaar laten weten wat het beste werkt om mensen te bereiken en naar les te laten komen
  • Na ieder jaar kunnen vertellen hoeveel mensen ze hebben bereikt en wat zij hebben geleerd.

Vanuit de Rijksoverheid werken in het programma Tel mee met Taal, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken samen aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Namens de Rijksoverheid tekende Minister van Engelshoven de bestuurlijke afspraken. Eric van Oosterhout, secretaris VNG-bestuur en burgemeester van Emmen, tekende namens gemeenten.

Download de bestuurlijke afspraken aanpak laaggeletterdheid 2020-2024_Rijk-VNG