Minister stuurt brief aan Tweede Kamer over verkenning aanpak basisvaardigheden volwassenen vanaf 2025

Op maandag 1 juli informeerde minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs de Tweede Kamer over de verkenning van de aanpak van basisvaardigheden voor volwassenen vanaf 2025. De verkenning geeft het kabinet verschillende opties en adviezen voor toekomstig beleid op basisvaardigheden. Daarnaast gaat de brief in op de borging van de opbrengsten van het lopende programma Tel mee met Taal, dat na 2024 afloopt.

Borging Tel mee met Taal

2,5 Miljoen volwassen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden: vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig mee te kunnen doen in de maatschappij.

Beeld: ©Tel mee met Taal

Een aantal onderdelen uit het lopende programma Tel mee met Taal wordt geheel of gedeeltelijk gecontinueerd om te zorgen dat de basisinfrastructuur voor de aanpak van basisvaardigheden blijft bestaan. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van coördinatiemiddelen voor centrumgemeenten, de samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven in de ondersteuning aan gemeenten, en de preventieve aanpak van het programma Kunst van Lezen in aansluiting op het masterplan basisvaardigheden. In 2025 is voor het continueren van deze onderdelen €12,9 miljoen beschikbaar. Vanaf 2026 is dat €13,2 miljoen.

Adviezen en beleidsopties

Met de verkenning worden opties geschetst voor een mogelijk vervolg in het beleid voor versterking van de basisvaardigheden van volwassenen. Het nieuwe kabinet kan besluiten of en met welke ambitie het de aanpak wil bijsturen. De verkenning is tot stand gekomen met inbreng van gemeenten, uitvoerders van cursusaanbod, maatschappelijke partners, onderzoekers en de Rijksoverheid zelf.