Tussentijdse evaluatie Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024

Tel mee met Taal heeft Expertisecentrum ECBO en onderzoeksbureau Ockham IPS gevraagd de uitvoering van de tien beleidsmaatregelen uit de Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024 te monitoren. Het onderzoek loopt tot en met 2024, maar deze rapportage beschrijft de stand van zaken van het programma tot nu toe en geeft een beeld van de tussentijdse resultaten en opbrengsten.

Beeld: ©Mariëlle van Uitert

Uit de tussentijdse evaluatie blijkt onder meer dat er goede stappen zijn gezet op het gebied van samenwerking tussen stakeholders. Daarnaast wordt aangegeven dat er meer deelnemers met het programma bereikt kunnen worden. Ook is er meer capaciteit nodig om werk te maken van kwaliteit.

In de rapportage worden verschillende aanbevelingen gedaan om op delen van het programma bij te sturen, in het licht van veranderende maatschappelijke context en beleidsambities. De minister van Primair en Voortgezet onderwijs geeft op een later moment een beleidsreactie op de aanbevelingen uit het rapport.

Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024

Het Tel mee met Taal-programma Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 bestaat uit tien maatregelen die ieder aan een of meerdere hoofddoelstellingen van het programma bijdragen: 

  1. Meer mensen bereiken met een aanpak op maat;
  2. Weten wat werkt: meer inzicht in kwaliteit en effectiviteit; 
  3. Samen aan de slag: meer gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties actief voor kinderen en volwassenen

De betrokken onderzoeksbureaus hebben per maatregel van het actieprogramma een passende onderzoeksopzet en onderzoeksvragen opgesteld.