Subsidie voor werkgevers

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. In 2022 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. 

De aanvraagrondes voor 2021 zijn gesloten. Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Heb je tussen 1 en 30 juni 2021 een aanvraag gedaan voor een werkgeverssubsidie? Doordat het subsidieplafond niet is bereikt, hoeft er niet te worden geloot. Als je aanvraag aan de eisen voldoet wordt de subsidie gehonoreerd. Uiterlijk 30 september ontvang je bericht of jouw aanvraag is toegekend of afgewezen. In de tussentijd kun je van DUS-i een verzoek krijgen om aanvullende informatie. Houd dit in de gaten! Als je niet tijdig reageert, wordt je aanvraag als onvolledig beschouwd en buiten behandeling gesteld. Kijk op de website van DUS-i voor de tijdlijn (onderaan de pagina).

Andere partijen

Naast werkgevers kunnen ook organisaties zoals scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen en andere organisaties subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Bijvoorbeeld voor ouders of experimenten. Deze aanvragen zijn weer mogelijk in 2022.

Voordelen

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Subsidie beschikbaar voor:

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen of  beschut werk. 

Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F.

Tips bij het aanvragen

Meer vragen en antwoorden over de subsidieregeling voor werkgevers vind je op de website van DUS-I .

Beschikbare bedragen

Voor alle subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de activiteiten (bij experimenten 80%). Het maximumbedrag per cursist is bij werknemers 1.500 euro (bij ouders 600 euro). In totaal was er in 2021 8,8 miljoen euro beschikbaar voor laaggeletterde werknemers, 1,3 miljoen euro voor ouders en 625.000 euro voor experimenten. 

Als het subsidiebudget wordt overvraagd, gaan we over tot loting. Lees meer over de lotingprocedure op de website van DUS-i.

Decoratieve tabel. Alle bedragen staan ook in de tekst erboven.
©Tel mee met Taal

Aanvragen

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Bekijk de aanvraagformulieren op de website van DUS-i. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i.

De volledige subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 vind je in de Staatscourant. Hierin wordt onder andere per subsidiestroom aangegeven voor wie de subsidie bedoeld is, wie een aanvraag in kan dienen en wat de verplichtingen zijn. Ook bevat de Subsidieregeling een algemene en artikelsgewijze toelichting, waarin nadere uitleg wordt gegeven over (de interpretatie van) de artikelen.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Wil je in 2022 ook een subsidie aanvragen voor een project om laaggeletterdheid te verminderen? Vanaf 1 januari 2022 en tot en met 28 februari 2022 is dit weer mogelijk. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven.

Inspiratie