Subsidie voor werkgevers

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Ook in 2021 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. Je kunt subsidie aanvragen voor werknemers in Nederland en Caribisch Nederland. In 2021 is 6 miljoen euro éxtra beschikbaar, waarmee het totaalbedrag 8,8 miljoen euro is.

De eerste aanvraagronde voor 2021 is gesloten, maar speciaal voor werkgevers komt er een extra ronde. Hiervoor is nog ruim 4 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan van 1 tot en met 30 juni 2021. 

Heb je in 2021 al subsidie van Tel mee met Taal (toegezegd) gekregen? Dan kun je deze ronde niet opnieuw een aanvraag indienen. Volgend jaar (2022) kun je wel weer subsidie aanvragen.

Andere partijen

Naast werkgevers kunnen ook organisaties zoals scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen en andere organisaties subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Bijvoorbeeld voor ouders of experimenten.

Voordelen

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Subsidie beschikbaar voor:

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk aan tijdelijke arbeidsplaatsen, proefplaatsen, beschut werk, et cetera.

Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan 2F.
 

  • In de oude regeling moest je het volle subsidiebedrag besteden aan het opleidingstraject. In de nieuwe regeling mag je maximaal 15% van het subsidiebedrag inzetten voor voorzorg en nazorg. Denk aan het werven van werknemers en het bepalen welk opleidingstraject voor hen het meest passend is. En na afloop het begeleiden van werknemers bij het volgen van een vervolgscholing, het verspreiden van de opbrengsten binnen het bedrijf of het toepassen daarvan in het HRM-beleid. De keuze uit evaluatiemogelijkheden zijn ook verruimd. Als subsidieontvanger kun je kiezen uit een zelfevaluatie, impactmeting of het bijhouden van leeruitkomsten of testresultaten.
     
  • Je kunt subsidie aanvragen ter verbetering van de officieel erkende taal of talen in het desbetreffende land. Voor werkgevers gevestigd in (Europees) Nederland is dit Nederlands, voor de werkgevers in Caribisch Nederland is dit Nederlands en Papiaments (Bonaire) en Nederlands en Engels (Sint-Eustatius en Saba).
     
  • Een werkgever kan een subsidieaanvraag namens hem- of haarzelf indienen, maar ook namens hemzelf en één of meer andere werkgevers. De aanvragende werkgever treedt in dat laatste geval op als penvoerder. Ook een O&O fonds of een opleider kan optreden als penvoerder voor één of meer werkgevers.

Beschikbare bedragen

Voor alle subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% van een opleidingstraject. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, gaan we over tot loting.

Tabel met beschikbare subsidie in 2021 voor werknemers
©Tel mee met Taal

Als het tot een loting komt

Bij overschrijding van het subsidieplafond, bepalen we via een loting welke subsidieaanvragen we toekennen. Zo heeft iedereen gelijke kansen. Na het sluiten van de aanvraagperiode doet een notaris de loting. Daarna toetst DUS-i de aanvragen op volledigheid en geldigheid. Bekijk op hun website de lotingprocedure.

Aanvragen

Werkgevers kunnen hun aanvraag voor de extra subsidieronde indienen van 1 tot en met 30 juni 2021.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Bekijk de aanvraagformulieren op de website van DUS-i. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i.

De volledige subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 vind je in de Staatscourant.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Wil je in 2021 of daarna ook een subsidie aanvragen voor een project om laaggeletterdheid te verminderen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe data en mogelijkheden.