Subsidie voor ouders

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid onder ouders.

Onderstaande informatie gaat over de subsidieregeling in 2022. De aanvraagperiode hiervoor is inmiddels gesloten. In 2023 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor laagtaalvaardige ouders. De precieze voorwaarden hiervoor worden later dit jaar bekend gemaakt.

Wie kan subsidie aanvragen?

Scholen, kinderdagverblijven, bibliotheken: allerlei organisaties kunnen in 2023 weer subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Als het maar gaat om activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders.

Andere partijen

Naast scholen en de organisaties die we hierboven al noemden, kunnen ook werkgevers subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid op de werkvloer. En sinds 2021 kunnen organisaties ook een subsidie aanvragen voor experimenten.

Voordelen

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook voor de school of instelling. Want een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school/ instelling en een hogere betrokkenheid van ouders.

Subsidie beschikbaar voor:

Er zijn twee soorten subsidie beschikbaar:

  1. Subsidie voor een cursus taal, rekenen of digitale vaardigheden voor ouders met een taalniveau lager dan 2F, rekenvaardigheden op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.
  2. Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van educatief partnerschap en het bevorderen van een educatief thuismilieu. Denk hierbij aan activiteiten die een meer talige thuisomgeving stimuleren. Bijvoorbeeld ondersteunen bij (voor)lezen. Of het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.

Organisaties kunnen samen met ten minste twee andere partijen, waaronder in ieder geval een lokale bibliotheek, een instelling die de jeugdgezondheidszorg uitvoert, een onderwijsinstelling of een voorschoolse voorziening, een aanvraag indienen. Die moet dus gericht zijn op laaggeletterde ouders. Een gemeente moet de aanvraag ondersteunen.

Je kunt subsidie aanvragen ter verbetering van de officieel erkende taal of talen in het desbetreffende land. Voor ouders die in (Europees) Nederland wonen is dit Nederlands, voor de ouders in Caribisch Nederland is dit Nederlands, Papiaments en Engels.

Beschikbare bedragen

Voor alle subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de activiteiten (bij experimenten 80%). Het maximumbedrag per cursist is bij ouders 600 euro (bij werknemers 1.500 euro). In totaal is er in 2022 1,3 miljoen euro beschikbaar voor ouders, 2,9 miljoen euro voor laaggeletterde werknemers en 625.000 euro voor experimenten. 

Als het subsidiebudget wordt overvraagd, gaan we over tot loting. Lees meer over de lotingprocedure op de website van DUS-i.

Subsidiebedragen Tel mee met Taal in 2022

Kleine afwijkingen BES-eilanden

De subsidieregeling kan voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius op sommige punten afwijken. Voor Caribisch Nederland geldt bijvoorbeeld dat een organisatie samen met ten minste één andere partij, waaronder in ieder geval een lokale bibliotheek, een instelling die de jeugdgezondheidszorg uitvoert, een onderwijsinstelling of een voorschoolse voorziening, een aanvraag indient. In Caribisch Nederland geldt daarnaast dat je de mogelijkheid hebt om 100% van een cursus of overige activiteit vergoed te krijgen. Je kunt dan maximaal € 83.750 aan subsidie aanvragen. 

Van de subsidiestroom ouders is 50.000 euro gereserveerd voor aanvragen uit Caribisch Nederland.

Lees de Engelstalige versie van de subsidieregeling voor meer informatie.

Aanvragen

Van 1 januari tot en met 28 februari 2023 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Bekijk de aanvraagformulieren op de website van DUS-i. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i.

De vernieuwde subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 vind je in de Wettenbank op Overheid.nl.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Wil je in 2023 of daarna ook een subsidie aanvragen voor een project om laaggeletterdheid te verminderen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe data en mogelijkheden.