Subsidie voor ouders

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden van ouders. Van 1 januari tot en met 29 februari 2024 was het mogelijk om deze subsidie aan te vragen.

Voordelen

Investeren in de basisvaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook voor de school of instelling. Een educatieve thuisomgeving biedt kinderen meer kansen, waardoor de kinderen zelf ook vaardiger worden. Ook leidt het vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school of instelling, en een hogere betrokkenheid van ouders.

Subsidie beschikbaar voor:

Er zijn jaarlijks twee soorten subsidie beschikbaar:

  1. Subsidie voor een cursus taal, rekenen of digitale vaardigheden voor ouders met een taalniveau lager dan 2F, rekenvaardigheden op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.
  2. Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van educatief partnerschap en het bevorderen van een educatief thuismilieu. De focus moet hierbij liggen op het verbeteren van basisvaardigheden. De subsidie is alleen voor ouders met een taal- of rekenniveau lager dan het referentieniveau 2F of een niveau digitale vaardigheden onder Basisniveau 2.

Organisaties kunnen samen met ten minste twee andere partijen, waaronder in ieder geval een lokale bibliotheek, een instelling die de jeugdgezondheidszorg uitvoert, een onderwijsinstelling of een voorschoolse voorziening, een aanvraag indienen. Die moet dus gericht zijn op laaggeletterde ouders. Een gemeente moet de aanvraag ondersteunen.

Je kunt subsidie aanvragen ter verbetering van de officieel erkende taal of talen in het desbetreffende land. Voor ouders die in (Europees) Nederland wonen is dit Nederlands, voor de ouders in Caribisch Nederland is dit Nederlands, Papiaments en Engels.

Het moet gaan om activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school of het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders.

Beschikbare bedragen

De subsidie is maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de activiteiten. Het maximumbedrag per cursist is bij ouders 600 euro. In totaal is er in 2024 1,75 miljoen euro beschikbaar voor ouders. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, gaan we over tot loting. Lees meer over de lotingprocedure op de website van DUS-i.

Tabel met subsidiebedragen voor 2024

Aanvragen

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal Bekijk de aanvraagformulieren op de website van DUS-i. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i. De actuele subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 vind je in de Wettenbank op Overheid.nl.

Andere partijen

Naast scholen en eerder genoemde organisaties kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor de aanpak van basisvaardigheden op de werkvloer.