Subsidie Tel mee met Taal

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het verbeteren van basisvaardigheden: taal, rekenen en digitale vaardigheden. Deze subsidies vallen binnen de subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024.

Scholen, werkgevers, bibliotheken: allerlei organisaties konden in 2024 weer subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. De aanvraagperiode liep van 1 januari tot en met 29 februari 2024.

Als eerste op de hoogte zijn van een nieuwe subsidieronde? Abonneer je dan op de nieuwsbrief of volg Tel mee met Taal op LinkedIn.

Beschikbare bedragen in 2024

Voor beide subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67%. Het maximumbedrag per cursist is bij werknemers 1.500 euro en bij ouders 600 euro.

Tabel met subsidiebedragen voor 2024
De beschikbare subsidies in 2024

Loting

Bij overschrijding van het subsidieplafond bepaalt Tel mee met Taal met een loting welke subsidieaanvragen worden toegekend. Zo heeft iedereen gelijke kansen. Na het sluiten van de aanvraagperiode doet een notaris de loting. Daarna toetst DUS-i de aanvragen op volledigheid en geldigheid.

Meer informatie

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Heb je vragen over de subsidieregeling of jouw subsidieaanvraag? Neem dan contact op met DUS-i.

De actuele subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 vind je in de Wettenbank op Overheid.nl. De subsidieregeling kan voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius op sommige punten afwijken. Lees de Engelstalige versie van de subsidieregeling voor meer informatie.