De nieuwe subsidieronde voor voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid onder werknemers en ouders opent op 1 januari 2024.

Subsidie Tel mee met Taal

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Deze subsidies vallen binnen de subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024.

Wie kan in 2024 weer subsidie aanvragen?

Scholen, werkgevers, bibliotheken: allerlei organisaties kunnen in 2024 weer subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. De aanvraagperiode opent op 1 januari 2024.

De subsidieregeling

De subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2017-2020, maar is met ingang van 2020 op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kunnen organisaties uit Caribisch Nederland nu een aanvraag indienen. In 2021 is de regeling vervolgens op een paar punten gewijzigd

Subsidie beschikbaar voor:

  • Laaggeletterde werknemers; subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden.
  • Laaggeletterde ouders; subsidie voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders.

De subsidie voor experimenten is sinds 2023 niet meer beschikbaar.

Beschikbare bedragen

De beschikbare bedragen voor 2024 worden aan het eind van 2023 op deze plek gepubliceerd. Voor beide subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67%. Het maximumbedrag per cursist is bij werknemers 1.500 euro en bij ouders 600 euro.

Tabel met subsidiebedragen in 2023
De beschikbare subsidie in 2023

Als het tot een loting komt

Bij overschrijding van het subsidieplafond bepalen we via een loting welke subsidieaanvragen we toekennen. Zo heeft iedereen gelijke kansen. Na het sluiten van de aanvraagperiode doet een notaris de loting. Daarna toetst DUS-i de aanvragen op volledigheid en geldigheid.

Aanvragen

Vanaf 1 januari 2024 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen. De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Bekijk de aanvraagformulieren op de website van DUS-i. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i.

De actuele subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 vind je in de Wettenbank op Overheid.nl.

Let op: De subsidieregeling kan voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius op sommige punten afwijken. Lees de Engelstalige versie van de subsidieregeling voor meer informatie.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Wil je na 2023 een subsidie aanvragen voor een project om laaggeletterdheid te voorkomen of verminderen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe data en mogelijkheden.