Subsidie voor werkgevers

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden van werknemers. Van 1 januari tot en met 29 februari 2024 was het mogelijk om deze subsidie aan te vragen.

Voordelen

Investeren in basisvaardigheden (taal, rekenen of digitale vaardigheden) op de werkvloer kent voordelen voor zowel werknemer als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Ook krijgen werknemers vaak meer zelfvertrouwen en kunnen beter zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Subsidie beschikbaar voor:

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen of  beschut werk. 

Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, rekenvaardigheid op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.

Tips bij het aanvragen

Meer vragen en antwoorden over de subsidieregeling voor werkgevers vind je op de website van DUS-I .

Beschikbare bedragen

Voor de subsidie geldt een maximum van 125.000 euro per aanvraag. Er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de activiteiten. Het maximumbedrag per cursist is bij werknemers 1.500 euro (bij ouders 600 euro).

Als het subsidiebudget wordt overvraagd gaat Tel mee met Taal over tot loting. Lees meer over de lotingprocedure op de website van DUS-i.

Tabel met subsidiebedragen voor 2024

Aanvragen

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i.

De actuele subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 vind je in de Wettenbank op Overheid.nl. Hierin wordt onder andere per subsidiestroom aangegeven voor wie de subsidie bedoeld is, wie een aanvraag in kan dienen en wat de verplichtingen zijn. Ook bevat de Subsidieregeling een algemene en artikelsgewijze toelichting, waarin nadere uitleg wordt gegeven over (de interpretatie van) de artikelen.

Andere partijen

Naast werkgevers konden ook organisaties zoals scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen en andere organisaties subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van de basisvaardigheden van ouders.

Inspiratie