LLO Collectief voor Laagopgeleiden en Laaggeletterden

Het LLO Collectief voor Laagopgeleiden en Laaggeletterden geeft laagopgeleiden en laaggeletterden een betere positie op de arbeidsmarkt, door te investeren in een nieuw scholingsaanbod en regionale infrastructuur.

De komende jaren ondersteunt het LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden arbeidsmarktregio's in Nederland, om het scholingsaanbod voor laagopgeleiden en laaggeletterden te verbeteren. Dit aanbod wordt vervolgens verbonden aan arbeidsmogelijkheden in de regio. Zo worden de kansen van deze doelgroep op de arbeidsmarkt vergroot. Het LLO Collectief start begin 2023 met twee pilotregio's: Twente en Zuidoost Brabant. De kennis die we met deze regio's opdoen delen we op deze website zodra de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2023 echt van start gaan.

Het LLO Collectief voor Laagopgeleiden en Laaggeletterden is opgezet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie van de Vrije Universiteit Brussel. Het project wordt gefinancierd door het Nationaal Groeifonds.

Lees meer over het LLO Collectief