Plan LLO-collectief start met twee pilotregio’s

Ruim 200 deelnemers volgden op 14 juni de informatiebijeenkomst over het plan ‘LLO Collectief Laagopgeleiden & Laaggeletterden’, dat minstens 7,6 miljoen euro krijgt uit het Nationaal Groeifonds. Daarin werd onder andere verteld dat het plan start met twee pilotregio’s.

Vrouw aan het werk in fabriek
Beeld: Chevanon Photography (via pexels.com)

Het plan ‘LLO Collectief Laagopgeleiden & Laaggeletterden’ is opgesteld door de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie van de Vrije Universiteit Brussel en het ministerie van OCW, en ondersteund door 200 partners uit het werkveld. Het doel is om laagopgeleiden en laaggeletterden een betere positie te geven op de arbeidsmarkt, door te investeren in een nieuw duurzaam regionaal wervings- en scholingsaanbod van educatie- en opleidingstrajecten voor laagopgeleiden en laaggeletterde inwoners, Hierbij worden basisvaardigheden gecombineerd met het leren van een beroep. Het Nationaal Groeifonds maakte in april bekend dat het plan kan rekenen op een investering van 7,6 miljoen euro, naast 42,9 miljoen euro die voorwaardelijk is toegekend.

Talenten blijven onbenut

Tijdens de informatiebijeenkomst op 14 juni liet Maurice de Greef, leerstoelhouder van de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie aan de Vrije Universiteit Brussel, zien dat laagopgeleide en laaggeletterde inwoners nauwelijks gebruik maken van de huidige mogelijkheden die er zijn om een (betere) plek op de arbeidsmarkt te krijgen. Zij worden onvoldoende ondersteund om zich een leven lang te ontwikkelen. Hierdoor blijft deze groep achterlopen bij de sociale en economische ontwikkelingen, loopt het bedrijfsleven medewerkers mis en blijven talenten onbenut. Naast een positief effect op het verdienvermogen en de verbetering van de positie op de arbeidsmarkt, zijn er ook positieve effecten te verwachten op onder andere sociale inclusie en gezondheid. Het plan voor de ontwikkeling van een nieuw duurzaam regionaal scholingsaanbod van educatie- en opleidingstrajecten moet hier verandering in brengen.

Twee pilotregio’s

De eerste prioriteit bij het plan is het vinden van twee pilotregio’s, waar het nieuwe scholingsaanbod in de praktijk kan worden gebracht. De lead zal komen te liggen bij de arbeidsmarktregio, aangezien deze ook zelf het beste zicht heeft op de regionale situatie. Een samenwerking tussen onderwijsinstellingen, gemeenten, UWV en werkgevers is in dit regionale verband belangrijk. Op landelijk niveau zal ondersteuning voor de regionale ontwikkeling worden geboden, bijvoorbeeld met het oprichten van een community of practice en een begeleidingscommissie met de functie van klankbordgroep. Maurice de Greef en Mieke de Haan (medewerker bij de UNESCO leerstoel Volwasseneneducatie) zijn de kwartiermakers van de pilot. Zij gaan ook aan de slag met de vele nuttige opmerkingen die de deelnemers tijdens de informatiebijeenkomst meegaven. 

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van de vervolgstappen van het LLO Collectief Laagopgeleiden & Laaggeletterden? Stuur dan een mail naar telmeemettaal@minocw.nl

Lees het nieuwsbericht 7,6 miljoen euro voor arbeidsmarktkansen laaggeletterden voor meer informatie, of bekijk de (publieksversie) van het plan LLO Collectief Laagopgeleiden & Laaggeletterden.