Pilotregio’s LLO Collectief zijn bekend

De regio’s Twente en Zuidoost Brabant zijn gekozen als pilotregio’s voor het LLO Collectief voor Laagopgeleiden en Laaggeletterden. Vanaf het eerste kwartaal van 2023 wordt in deze regio’s geïnvesteerd in een nieuw scholingsaanbod en regionale infrastructuur.

Aan het werk in een fabriek

Het LLO Collectief voor Laagopgeleiden en Laaggeletterden heeft als doel om een nieuw duurzaam regionaal scholingsaanbod van educatie- en opleidingstrajecten voor laagopgeleiden en laaggeletterde inwoners te ontwikkelen.

Dat aanbod moet leiden tot een goede doorstroom naar het beroepsonderwijs of de arbeidsmarkt. 

Lees meer over het LLO Collectief op de (nieuwe) website llocollectief.nl.
 

Pilotregio’s

Twente en Zuidoost Brabant zijn de twee regio’s die als eerste aan de slag gaan met het LLO Collectief. Twente en Zuidoost Brabant hebben een goed opgezet netwerk, vervullen een koplopersrol op het thema van laaggeletterdheid en leggen een goede verbinding met de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs. Met deze regio’s hopen we een vliegende start te maken in de eerste twee pilots, zodat er vervolgens kan worden opgeschaald naar nieuwe pilotregio’s.

Projectleider

Eind november start Ton Eimers als landelijk projectleider van het LLO Collectief. Ton is directeur van onderzoeks- en adviesbureau KBA Groep en heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van kwetsbare doelgroepen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Hij wordt ondersteund door collega’s van KBA Groep, waaronder senior onderzoeker Jan Raaijman.

Op dit moment worden eerst de plannen van aanpak ontwikkeld. De pilots starten begin 2023.