Kennisbank LLO Collectief

Een van de doelen van het LLO Collectief voor Laagopgeleiden & Laaggeletterden is het delen van kennis. Met de ervaringen van de pilotregio's kunnen andere regio's hun scholingsaanbod (en de arbeidsmarkt) verbeteren. De kennis die tijdens de pilots wordt opgedaan delen we (later in 2023) op deze pagina.