Subsidie laagtaalvaardige ouders

Subsidies Tel mee met Taal 2020

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Let op: de subsidieregeling van 2020 is gesloten.

 

Subsidieronde gesloten, loting begint

 

Scholen, bibliotheken, jgz-instellingen, voorschoolse voorzieningen en andere organisaties

Organisaties zoals scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugd(gezondheids)zorg, voorschoolse voorzieningen en andere organisaties, kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het beter bereiken van laaggeletterde ouders. Het moet gaan om activiteiten die helpen om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken in gezinnen.

 

Er zijn twee soorten subsidie. Subsidie voor een taaltraject voor ouders met een taalniveau lager dan 2F. En subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid in gezinnen. Denk hierbij aan activiteiten die een meer talige thuisomgeving stimuleren, ondersteunen bij (voor)lezen of gericht zijn op het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.

 

Aanvragen moeten tenminste worden ondersteund door en/of worden ingediend namens, een gemeente en een school, bibliotheek, jgz-instelling of voorschoolse voorziening. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde subsidie aanvragen.

 

Andere partijen

Naast scholen e.d. kunnen ook werkgevers subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Meer informatie hierover vind je op www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers.

 

Loting

Aanvragen worden toegekend op basis van een loting. Zo krijgen alle aanvragers die op tijd hun aanvraag indienen, een gelijke kans op toekenning, en is het niet langer nodig om te haasten een aanvraag rond te krijgen aan het begin van de aanvraagperiode. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt dus door loting bepaald welke subsidieaanvragen worden gehonoreerd. Na het sluiten van de aanvraagperiode wordt er geloot door een notaris. Daarna toetst Dus-i (Dienst subsidies aan instellingen) de aanvragen op volledigheid en geldigheid. De precieze lotingprocedure kan je hier downloaden op de website van Dus-i.

 

Aanvraagperiode gesloten op 31 mei 2020

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden van 1 mei 2020 09.00 uur tot en met 31 mei 2020 middernacht. Door de lotingsprocedure maakt het niet uit of je indient op 1 mei of op 31 mei.
Het stroomschema (proces van aanvraag tot vaststelling) vind je hier.

 

Maximale bedragen

In totaal is er in 2020 ruim 4 miljoen euro beschikbaar. Voor subsidieaanvragen gericht op laagtaalvaardige ouders is € 1.300.000 beschikbaar. Voor subsidieaanvragen door werkgevers is € 2.900.000 beschikbaar. De maximale bedragen die per aanvraag ingediend kunnen worden, staan hieronder.

 

 

Voordelen

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook voor de school of instelling. Want een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school/ instelling en een hogere betrokkenheid van ouders.

 

Aanvragen

In de online aanvraagformulieren staan een activiteitenplan en begroting. Deze hoeven niet apart te worden meegestuurd. Wanneer een medewerker van jouw organisatie of een externe organisatie wordt ingeschakeld voor het verzorgen van de aanvraag, maak dan gebruik van het machtigingsformulier.

 

Vragen over de subsidieregeling?

DUS-i (Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Meer informatie over de subsidieregeling vind je hier. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-I. De contactgegevens van DUS-i vind je hier.

De volledige subsidieregeling van Tel mee met Taal vind je in de Staatscourant.

 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Wil je in de toekomst ook een subsidie aanvragen voor een project om laaggeletterdheid te bestrijden? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je op de hoogste wilt blijven van de mogelijkheden.

 

Houd mij op de hoogte

aanvraagformulier voor werkgevers

Werkgevers

aanvraagformulier voor laagtaalvaardige ouders

ouders

aanvraagformulier voor overige activiteiten laagtaalvaardige ouders

overige activiteiten ouders

laagtaalvaardige ouders

Delfts initiatief: leraren zetten apps in voor betere taalvaardigheid van ouder en kind.

laagtaalvaardige ouders
19-07-2018

Video: Dromen over woorden

laagtaalvaardige ouders
29-11-2017

Hulp bij het aanvragen van de subsidie

laagtaalvaardige ouders
15-11-2017

Het belang van taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders

laagtaalvaardige ouders
15-11-2017