subsidie laagtaalvaardige ouders

Subsidies Tel mee met Taal 2019

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook dit jaar zal een nieuwe ronde starten. Hieronder vind je de informatie die al bekend is over de nieuwe regeling. Meer informatie wordt de komende periode via onze website en de nieuwsbrief van Tel mee met Taal bekend gemaakt.

 

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen

 

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor laagtaalvaardige ouders. Het kan daarbij gaan om een taaltraject voor ouders, het verbeteren van digitale vaardigheden, maar ook om activiteiten gericht op betere communicatie met een instelling, beter leren (voor)lezen, training om gesprekken met leraren of zorgverleners  te voeren, of activiteiten gericht op het stimuleren van een educatief thuismilieu. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

 

Startdatum

De aanvraagperiode voor de nieuwe subsidieregeling zal naar verwachting halverwege het 2e kwartaal van 2019 van start gaan.

 

Bedragen

Het totaal bedrag dat beschikbaar is, is nu nog niet vastgesteld. Zodra dat bekend is plaatsen wij het op onze website en communiceren wij dat in onze nieuwsbrief. De bedragen van de vorige ronde staan hieronder ter indicatie.

Subsidieronde najaar 2018

 

 

‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’

De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’ basis. Wees er dus snel bij.

 

Aanvragen

De aanvraagformulieren vind je t.z.t. op deze pagina. In de online aanvraagformulieren staan een activiteitenplan en begroting. Deze hoeven niet apart te worden meegestuurd. Er is een handleiding beschikbaar waarin staat wat er in het formulier moet worden ingevuld. Ook zijn machtigingsformulieren beschikbaar die je eventueel nodig hebt. Je  kunt deze machtigingsformulieren alvast invullen en later bij jouw aanvraag voegen.

 

Meer informatie

Heb je vragen over de subsidieregeling?  Neem dan contact op met DUS-I.

De volledige regeling Tel mee met Taal staat op wetten.overheid.nl.

 

aanvraagformulier voor werkgevers

Werkgevers

aanvraagformulier voor samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

aanvraagformulier voor laagtaalvaardige ouders

ouders

aanvraagformulier voor overige activiteiten laagtaalvaardige ouders

overige activiteiten ouders

laagtaalvaardige ouders

Delfts initiatief: leraren zetten apps in voor betere taalvaardigheid van ouder en kind.

laagtaalvaardige ouders
19-07-2018

Video: Dromen over woorden

laagtaalvaardige ouders
29-11-2017

Hulp bij het aanvragen van de subsidie

laagtaalvaardige ouders
15-11-2017

Het belang van taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders

laagtaalvaardige ouders
15-11-2017