Delfts initiatief: leraren zetten apps in voor betere taalvaardigheid van ouder en kind

Geef laagtaalvaardige ouders een tablet met taalapps te leen, laat ze thuis oefenen met hun kind, en zowel taal als zelfvertrouwen vliegt met sprongen vooruit. Van het kind én van de ouders. Met het project ‘Samen Digi-TAAL de toekomst in!’ geeft de Delftse basisschool De Horizon ouders en kinderen zicht op een nieuwe horizon.

Moeder en kind zitten op de bank met een iPad
Beeld: ©Basisschool de Horizon

Taal is de sleutel tot groei. Wie goed Nederlands kan lezen en schrijven, heeft voordelen op school, op de arbeidsmarkt en in sociale contacten. Oftewel: taal is de basis voor iemands zelfvertrouwen en toekomstperspectief. Dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is, constateerde basisschool De Horizon in Delft. Twee leerkrachten uit de onderbouw ontwikkelden samen met projectcoördinator Kees Huisman het project ‘Samen Digi-TAAL de toekomst in!’, waarin ouders en kinderen uit de wijken Buitenhof en Poptahof samen met professionele leerkrachten aan hun taalvaardigheden werken.

Ouders erbij betrekken

“Op school kunnen we veel, maar het is essentieel dat ouders thuis ook bezig zijn met de taalontwikkeling van hun kind”, licht Kees Huisman toe. “Een mooie bijkomstigheid van ons project is dat ook de taal van de ouders verbetert. We bereiken de kinderen via de ouders en de ouders via de kinderen!”

Moeders zitten in een klaslokaal en krijgen les op Ipads
Beeld: ©Basisschool de Horizon

Thuis taal stimuleren

De school staat in twee zogenaamde aandachtsbuurten met veel laagopgeleiden en anderstaligen. Huisman: “Deze ouders weten vaak niet hoe belangrijk hun rol is in de taalontwikkeling van hun kind. Ze missen de kennis en vaardigheden om hun kind thuis op een goede manier te stimuleren.”

Tablet met taalapps

Het Delftse initiatief brengt hier verandering in. Ouders krijgen een tablet te leen met taalapps, waarop ze samen met hun kind oefenen. De apps, voor kinderen van 0 tot 6 jaar, sluiten aan op de thema’s op (de voor)school. Tijdens verplichte bijeenkomsten leren de ouders van de leerkrachten wat ze thuis met de apps – maar ook via echte spelletjes, liedjes en gesprekken – kunnen doen om hun kind taalvaardiger te maken. Huisman: “Met de tablets brengen we de Nederlandse taal achter de voordeur. Kinderen kunnen spelenderwijs leren. Samen met hun ouders ontdekken ze dat leren leuk is.”

Taal en zelfvertrouwen vliegen vooruit

In de zomer van 2017 ging in twee wijken een groep met twintig ouders van start met Samen Digi-TAAL. De ouders en kinderen waren heel enthousiast, vertelt Huisman. “Zowel taal als zelfvertrouwen vloog met sprongen vooruit. Daarnaast blijkt het werken met de tablet ook goed voor de ontwikkeling van logisch denken, rekenen en digitale vaardigheden.”

Meer winst

‘Samen Digi-TAAL de toekomst in!’ is in eerste instantie bedoeld om taalachterstand bij kinderen van 0 tot 6 jaar te voorkomen of in te lopen. Maar het project geeft veel meer winst. Zowel de ouders als de kinderen leren beter omgaan met de digitale wereld. Ouders kunnen hun kinderen beter helpen en voelen zich meer betrokken bij de opvoeding en de school. Bovendien wordt de band binnen het gezin en met de omgeving vergroot. Huisman besluit: “Het nieuws van de cursus gaat voor ons uit; mensen melden zich vrijwillig aan en we hebben zelfs een wachtlijst voor de volgende cursus die in september 2018 van start gaat.”

Meer informatie

Meer informatie vind je op de Facebook-pagina Samen Digi-TAAL. Voor vragen kun je bellen of naar projectcoördinator Kees Huisman: 06-44 23 85 72. Of stuur hem een e-mail