Aanleveren gegevens Landelijk Beeld Volwasseneneducatie mogelijk tot 1 juni

Voor het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie leveren gemeenten data over volwasseneneducatie aan het CBS. Daarmee helpen zij de aanpak van laaggeletterdheid te verbeteren. De meeste gemeenten hebben de gegevens van 2023 al aangeleverd. Van de (contact)gemeenten die dit nog moeten doen, ontvangt het CBS de data graag uiterlijk 1 juni 2024.

Werk je bij een gemeente op het dossier volwasseneneducatie, en heb je niets gehoord over het verzamelen van data in jouw regio? Vraag de collega bij jouw contactgemeente om meer informatie. Het CBS stuurt de oproep voor het leveren van data alleen aan contactgemeenten en de partijen die door hen zijn aangemeld als dataleveranciers.