Landelijk Beeld Volwasseneneducatie

In 2023 zijn het Rijk en gemeenten begonnen met het opzetten van een Landelijk Beeld Volwasseneneducatie (voorheen: Monitor Laaggeletterdheid). Gemeenten leveren data over volwasseneneducatie aan het CBS en helpen daarmee de aanpak van laaggeletterdheid te verbeteren.

De cijfers over 2022, waarvoor 31 van de 35 WEB-regio's gegevens hebben aangeleverd, zijn in december 2023 gepubliceerd door het CBS. De tabellenset beschrijft deelname aan cursussen basisvaardigheden in het kader van de WEB, gesorteerd naar o.a. soort cursus, leeftijd, geslacht, moedertaal en woonregio.

Voordelen gegevensverzameling

  • Door cijfers over volwasseneneducatie goed bij te houden krijg je als gemeente meer inzicht in aanpak en beleid. Wat werkt, en wat niet? Hierdoor kun je sneller bijsturen, het beschikbare budget beter besteden en meer inwoners binnen jouw gemeente helpen.
  • Hoe meer gemeenten hun cijfers (en aanpak) delen, hoe meer je van elkaar kunt leren. Je krijgt niet alleen inzicht in de aanpak in jouw gemeente, maar ook inzicht op landelijk niveau.
  • De Rijksoverheid kan beter verantwoording afleggen over de besteding van het landelijk WEB-budget. Bovendien helpt het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie te signaleren waar een eventueel tekort aan budget is.

Hoe werkt het?

Alle Nederlandse WEB-contactgemeenten ontvangen een uitnodiging van het CBS voor het invullen van een korte vragenlijst. Hierin geven ze aan welke partijen volwasseneneducatie verzorgen in hun regio, en vermelden zij de contactgegevens van de partijen die data aan het CBS zullen leveren.  

De contactgemeenten en de aanbieders die zijn doorgegeven als dataleverancier ontvangen in vervolgens inloggegevens voor het systeem van het CBS waar de gegevens worden aangeleverd.

De contactgemeenten kunnen kiezen uit vier opties voor aanlevering: 

  1. Zelf alle data verzamelen (via de regiogemeenten of aanbieders van volwasseneneducatie) en gecoördineerd aanleveren bij het CBS;
  2. De regiogemeenten als dataleveranciers opgeven bij het CBS;
  3. De aanbieders als dataleveranciers opgeven bij het CBS;
  4. Een derde partij inschakelen om de data aan te leveren, zoals de leverancier van een lokaal monitoringssysteem. 

Machtiging voor aanlevering data

Gemeenten en cursusaanbieders kunnen zonder voorwaarden data leveren aan het CBS. Schakelt jouw gemeente een derde partij in? Dan is hiervoor een machtiging nodig vanuit de gemeente. Dat machtigen moet gebeuren vóór het verzamelen van de data start. Download het machtigingsformulier en stuur het ingevuld naar contactcenter@cbs.nl.

Meer informatie

Op de website van het CBS staat meer informatie over het verzamelen en analyseren van gegevens voor het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie.

Werk je bij een gemeente en heb je niets gehoord over het verzamelen van data in jouw regio? Vraag de collega bij jouw contactgemeente om meer informatie. Het CBS stuurt de oproep voor het leveren van data alleen aan de partijen die via de 35 contactgemeenten zijn doorgegeven als dataleveranciers.

Heb je vragen over het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie? Stuur een bericht naar laaggeletterdheid@cbs.nl.