De gemeente Enschede over het aanleveren van gegevens voor het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie.

In 2023 starten Rijk en gemeenten met het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie. Gemeenten leveren van 14 maart tot 14 mei data over volwasseneneducatie aan bij het CBS en helpen daarmee de aanpak van laaggeletterdheid te verbeteren.

Sommige WEB-contactgemeenten hebben al ervaring met het aanleveren van deze gegevens bij het CBS; zij namen deel aan de proefperiode in 2022, toen nog onder de naam Monitor Laaggeletterdheid. Een van deze gemeenten is Enschede, contactgemeente voor de arbeidsmarktregio Twente. Simon Putman is beleidsadviseur volwasseneneducatie en laaggeletterdheid bij die gemeente.

Hoeveel tijd besteden jullie aan het verzamelen en aanleveren van gegevens over volwasseneneducatie?

Putman: “In onze regio lopen alle WEB-trajecten voor volwasseneneducatie via het ROC van Twente. De met het ROC gemaakte administratieve verantwoordingsafspraken gaan verder dan wat het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie vraagt. Daarom is het aanleveren van gegevens voor ons als arbeidsmarktregio geen grote tijdsinvestering. Wij machtigen het ROC om de gegevens direct bij het CBS aan te leveren. Ik kan me voorstellen dat het aanleveren van gegevens meer werk is in regio’s waar samengewerkt wordt met veel verschillende partners.”

Portret van Simon Putman
Beeld: ©Simon Putman
Simon Putman is beleidsadviseur volwasseneneducatie en laaggeletterdheid bij de gemeente Enschede

Hoe instrueren jullie het ROC bij het aanleveren van die gegevens?

Putman: “We hebben met het ROC een educatieve raamovereenkomst en op basis daarvan een jaarlijkse inkoopplanning. Elk kwartaal legt het ROC verantwoording af: welke groepen bereiken we, hoe staat het met het educatieaanbod, en, niet onbelangrijk: hoeveel deelnemers behalen een niveauverhoging? Hierdoor is het ROC aan het aanleveren van gegevens voor het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie nauwelijks extra tijd kwijt.”

Twente maakt - net als veel andere WEB-regio’s - gebruik van de sociale inclusiemeting van prof. dr. Maurice de Greef. In hoeverre is de sociale inclusiemeting vergelijkbaar met het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie?

Putman: “Het raakt aan elkaar. Om de sociale inclusie van deelnemers aan educatietrajecten te meten, doen we als arbeidsmarktregio ook mee aan de sociale inclusiemeting van prof. dr. Maurice de Greef. De sociale inclusiemeting geeft inzicht in wat het educatieaanbod doet voor de maatschappelijke positie van deelnemers. We gebruiken de inzichten om te sturen op beleid in onze gemeente en arbeidsmarktregio. Het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie geeft een beeld van heel Nederland waarbij verschillen tussen regio’s duidelijk worden. Dit is een beeld op hoofdlijnen, waardoor wij het niet zo goed als benchmark kunnen gebruiken.”

Hoe zie je de toekomst van het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie?

Putman: “Het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie hangt samen met de toekomst van de WEB. Het is nog niet duidelijk wat er na 2024 met de WEB-middelen gaat gebeuren. Als de wet afloopt en het WEB-budget gaat over in het gemeentefonds, dan kan het aanbod versnipperen. Wij werken in Twente op dit moment goed samen, maar we moeten toch maar zien of we regionaal dan net zo’n heldere structuur kunnen opzetten als nu.”

Simon Putman
Beleidsadviseur volwasseneneducatie en laaggeletterdheid
Gemeente Enschede

s.putman@enschede.nl