Aanleveren gegevens Landelijk Beeld Volwasseneneducatie mogelijk tot 1 juni

In het kader van de monitor van Tel mee met Taal zijn alle WEB-contactgemeenten gevraagd gegevens over volwasseneneducatie aan te leveren bij het CBS. Inmiddels heeft het grootste gedeelte van de contactgemeenten deze gegevens aangeleverd. De (contact)gemeenten die dit nog moeten doen, hebben daar nog tot 1 juni de tijd voor.

Door het aanleveren van gegevens helpen gemeenten de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland te verbeteren. Gemeenten die cijfers aanleveren ontvangen aan het einde van het jaar niet alleen de landelijke resultaten van het onderzoek, maar ook een overzicht van hun eigen regio.

Werk je bij een gemeente en heb je niets gehoord over het verzamelen van data in jouw regio? Vraag de collega bij jouw contactgemeente om meer informatie. Het CBS stuurt de oproep voor het leveren van data alleen aan contactgemeenten en de partijen die door hen zijn aangemeld als dataleveranciers.