Verslag werkconferentie kwaliteitsbeleid volwasseneneducatie

Adviesbureau Berenschot organiseerde op dinsdag 29 juni de werkconferentie ‘Kwaliteitsbeleid Volwasseneneducatie: Naar een praktische handreiking’. 93 gemeenten en taalaanbieders gaven hun input op de Handreiking Breed Kwaliteitsbeleid Laaggeletterdheid. Ook feedback geven op de kwaliteit van taalonderwijs? Dan kan nog tot en met 20 augustus.

Presentatie bij werkconferentie kwaliteitsbeleid
Beeld: ©Tel mee met Taal

In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelt Berenschot een praktische handreiking voor gemeenten om te sturen op de kwaliteit van het non-formele cursusaanbod. Deze handreiking moet passende ondersteuning bieden die goed aansluit op de praktijk. Het dient een handreiking te worden voor en door gemeenten en taalaanbieders. Daarom vraagt Berenschot gemeenten en aanbieders om hun feedback op de handreiking. De werkconferentie op 29 juni was hiervoor de eerste mogelijkheid.

Netwerkgerichte aanpak

De middag werd geopend met enkele woorden vanuit de begeleidingscommissie, bestaande uit een afvaardiging van enkele gemeentes, aanbieders en het ministerie van OCW als opdrachtgever. Vervolgens nam Patrick Kenis, hoogleraar Public Governance aan Tilburg University, ons mee in een toelichting over de meerwaarde van een netwerkgerichte aanpak versus instellingsgerichte aanpak. “Het is het netwerk dat de waarde creëert”, aldus Kenis. 

Daarna is in twee breakout rooms doorgepraat over beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. De arbeidsmarktregio Rivierenland lichtte in de eerste sessie toe hoe zij de WEB-gelden linken aan de vier thema’s Werk, Geld, Gezin en Gezondheid, en ieder jaar één thema centraal stellen om zich op te richten. De gemeente Heerlen lichtte in de tweede sessie toe hoe zij kwaliteitsgesprekken voeren met het ROC, dat voor hun het grootste gedeelte van het non-formele aanbod verzorgt. 

Handreiking

De feedback die is opgehaald tijdens de werkconferentie wordt vertaald naar aanpassingen in de handreiking. De definitieve versie van de handreiking wordt in de derde week van september opgeleverd, zodat gemeenten er snel mee aan de slag kunnen gaan. 

Vragen over de handreiking? Mail die naar laaggeletterdheid@berenschot.nl
In de zomerperiode kun je nog feedback geven op de handreiking. Het platform staat open tot en met 20 augustus. Klik op de link voor gemeenten of op de link voor taalaanbieders