Denk mee over het kwaliteitsbeleid laaggeletterdheid gemeenten

Ben je een gemeente of aanbieder en houd je je bezig met volwasseneneducatie? Wil je meedenken over het kwaliteitsbeleid laaggeletterdheid in gemeenten? Dan horen we graag jouw input! Het consortium Berenschot - ITTA UvA werken samen met gemeenten aan het ontwikkelen van een “Handreiking Breed Kwaliteitsbeleid Laaggeletterdheid” voor non-formele educatietrajecten. Deze handreiking wordt ontwikkeld binnen het vervolgprogramma laaggeletterdheid 2020 - 2024, in opdracht van het ministerie van OCW. 

Kwaliteit
©Tel mee met Taal

Berenschot en ITTA hebben alle 35 WEB-contactgemeenten en een selectie van aanbieders gesproken over hun aanpak en de behoefte die zij hebben in een handreiking. We horen graag ook jouw input op de eerste versie van de handreiking. Kun je ermee uit de voeten? Mis je nog zaken?

We vragen jouw input op meerdere momenten: 

  • Via een ontwikkelplatform, waarbij je op onderdelen je input kunt leveren en ook de input van andere deelnemers kunt zien.
  • Via een online werkconferentie op dinsdagmiddag 29 juni, waar we met elkaar bespreken of de handreiking goed aansluit bij de behoeften en de gemeentelijke praktijk. 

Ben je werkzaam bij een gemeente of een aanbieder? Meld je aan via deze link om mee te denken. Je ontvangt van Berenschot een uitnodiging voor het ontwikkelplatform en de werkconferentie. Voor vragen kun je terecht bij laaggeletterdheid@berenschot.nl.