Een terugblik op 2021

Vlak voor kerst versturen we jullie onze laatste Tel mee met Taal-nieuwsbrief van dit jaar. Met bijna 4.000 abonnees hopen we jullie elke keer weer van actualiteiten en inspirerende voorbeelden te voorzien. Zo’n laatste nieuwsbrief van het jaar geeft ook aanleiding voor een terugblik.

Jonne Groot
Beeld: ©Tel mee met Taal

2021 stond in het teken van corona, ook voor de docenten, taalambassadeurs en vrijwilligers die zich inzetten voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ondanks de vele uitdagingen die dat met zich meebracht (of misschien wel dankzij) hebben we ook veerkracht gezien. Zo is er volop digitaal lesgegeven en zijn er nieuwe digitale kletsmaatjes bijgekomen; en (leer)ervaring die we anders nooit hadden gehad. 

Voor mij was het begin van 2021 ook de start als projectleider van het actieprogramma Tel mee met Taal. Ondanks de beperkingen door corona heb ik in dit jaar een warm hart gekregen voor de volwasseneneducatie.

En gelukkig hebben we ook veel bereikt dit jaar. Zo hebben we samen met veel van jullie gewerkt aan een Handreiking kwaliteit laaggeletterdheid, hebben we het Ontwikkeling Telt Festival georganiseerd, zijn er bijna 600 aanvragen toegekend vanuit de Tel mee met taal subsidie en hebben een eerste pilot gedaan voor de landelijke output monitor laaggeletterdheid. Stuk voor stuk resultaten die samen met jullie tot stand kwamen. 

Ondanks de vele uitdagingen door corona (of misschien wel dankzij) hebben we ook veerkracht gezien

Begin volgend jaar pakken we de draad weer op, met een nieuw Kabinet die de focus heeft op het omzien naar elkaar. Hoewel 'omzien' geen B1-woord is, vind ik het een mooie gedachte; passend bij de aanpak van laaggeletterdheid! 
 
Ik wens jullie allen fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar!
 
Jonne Groot
Projectleider Actieprogramma Tel mee met Taal