Onderwijs

Scholen, mbo-instellingen, vrijwilligersorganisaties en private opleiders spelen allemaal een cruciale rol bij de aanpak van laaggeletterdheid. Of zij nu jonge ouders helpen om hun kinderen voor te lezen, werknemers leren om betere werkinstructies schrijven of oudere mensen leren omgaan met een tablet of computer... voor al deze cursusaanbieders bestaan interessante financieringsopties.

Preventie

Scholen spelen ook een belangrijke rol bij het voorkomen van laaggeletterdheid. Een stimulerende, taalrijke onderwijsomgeving helpt daarbij. Het liefst al in de kinderopvang en op de basisschool. Er zijn allerlei websites en bronnen beschikbaar om leraren en pedagogisch medewerkers te ondersteunen. En scholen kunnen hulp krijgen bij het inrichten van een eigen bibliotheek.

Een cursus organiseren

Gemeenten kopen cursussen in voor hun laaggeletterde inwoners. Daar organiseren zij vaak een aanbesteding voor. Soms kun je als cursusaanbieder ook subsidie aanvragen bij de gemeente, bijvoorbeeld als jouw organisatie een vrijwilligersorganisatie is, of een innovatieve aanpak wil uitproberen. Informeer bij de gemeenten waar je de cursus wilt aanbieden. Of neem contact op met Stichting Lezen en Schrijven. Zij denken graag met je mee. 

Organiseer je cursussen binnen bedrijven? Dan komt je opdrachtgever wellicht in aanmerking voor een subsidie van Tel mee met Taal. De werkgever vraagt dan subsidie aan en krijgt zo tot 67% van de kosten van de cursus vergoed. 

Bibliotheek op school

Als school in het basis- of voortgezet onderwijs kun je een collectie bibliotheekboeken beschikbaar stellen aan je leerlingen. Het maakt namelijk een groot verschil in het leven van kinderen en jongeren of ze lezen of niet. Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. En dus op de algemene ontwikkeling. Een bibliotheek op school ondersteunt dit. Hieronder hebben we een aantal interessante links over dit onderwerp verzameld:

  1. De bibliotheek op school
  2. Lezen in het vmbo
  3. Lezen in het onderwijs

Lezen heeft een bewezen positief effect op de algemene ontwikkeling

Ouders betrekken

Taalvaardigheid van kinderen begint bij de ouders. Lezen die graag? Hebben zij thuis een goedgevulde boekenkast? Of lezen ze alleen als het moet? Laaggeletterdheid wordt vaak overgedragen van ouder op kind. Tel mee met Taal helpt professionals om deze intergenerationele laaggeletterdheid te verminderen.

Lees verder over ouder en kind.

Subsidie Tel mee met Taal

Schoolbesturen, kinderdagverblijven, private opleiders, bibliotheken: allerlei organisaties en professionals in het onderwijs kunnen in 2021 weer subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Er is subsidie beschikbaar voor experimenten, voor cursussen binnen bedrijven, en voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een positief leesklimaat voor kinderen, een educatief thuismilieu en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van kinderen en/of hun ouders.

Naar de subsidiepagina

Nieuwsbrief Tel mee met Taal

Op de website van Tel mee met Taal delen we regelmatig interessante nieuwtjes. Bijvoorbeeld als er met onze subsidies lesmateriaal is ontwikkeld dat je kunt gebruiken. Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, houden we je iedere maand op de hoogte.

Ik wil op de hoogte blijven