Ouder en kind

Taalvaardigheid van kinderen begint bij de ouders. Lezen die graag? Hebben zij thuis een goedgevulde boekenkast? Al op hele jonge leeftijd speelt dat een rol. Om ervoor te zorgen dat kinderen beter worden in taal, kunnen ouders bijvoorbeeld voorlezen en gesprekken voeren. En professionals kunnen ouder en kind hierbij ondersteunen.

Voor professionals

Aandacht voor taal is van groot belang. Zeker voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, de vroege en voorschoolse opvang en andere organisaties die werken met ouders met jonge kinderen. Daarom investeert Tel mee met Taal in kennisontwikkeling. We helpen bijvoorbeeld bibliotheken en gemeenten om beter zicht te krijgen op wat werkt. En we stimuleren meer kennis over taal en leesvaardigheid in de jeugdgezondheidszorg, bij consultatiebureaus en kinderopvangcentra. 

Wil je hier meer over weten? Lees dan de brochure “Doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid” van Kunst van Lezen.

Voor ouders

Bij bibliotheken zijn veel (gratis) programma’s en activiteiten voor ouders en hun kinderen.  Zoals een voorleesuurtje, of advies voor het uitzoeken van een geschikt boek. Een abonnement voor kinderen in de bibliotheek is sowieso altijd gratis.

Concrete handvatten voor ouders, kinderen en professionals

Voor iedereen

Naast kennisontwikkeling heeft Tel mee met Taal ook een aantal concrete handvatten voor ouders, kinderen en professionals:

  • Het BoekStart-programma. Alle kinderen die in Nederland geboren worden, hebben in de eerste maanden van hun leven recht op het BoekStartKoffertje. Ze kunnen dit koffertje ophalen bij hun lokale bibliotheek, en dan meteen een gratis abonnement voor hun baby afsluiten. Zo hebben alle kinderen al op jonge leeftijd toegang tot boeken.
  • De BoekStart-coach. Steeds meer consultatiebureaus hebben een BoekStartCoach. Dat is een adviseur die ouders informeert en adviseert over het belang van (voor)lezen. De BoekStart-coach geeft tips, en verwijst ouders door naar de bibliotheek.
  • Het Bibliotheek op School-programma stimuleert samenwerking tussen scholen en bibliotheken. Zo hebben kinderen op school beschikking over mooie boeken, en hulp bij het kiezen van een boek dat bij hen past. De Bibliotheek op School bestaat voor het po, vo, mbo, pabo en kinderopvang.
  • Tel mee met Taal subsidie voor projecten die een educatief partnerschap stimuleren, of die bijdragen aan het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid in gezinnen.

Tel mee met Taal subsidie

Via Tel mee met Taal is jaarlijks subsidie beschikbaar om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen. Daarbij gaat het om taalcursussen en activiteiten die bijdragen aan het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid in gezinnen. Denk hierbij aan activiteiten die een meer talige thuisomgeving stimuleren, ondersteunen bij (voor)lezen of gericht zijn op het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.

Lees meer over de subsidie voor ouders of volg het laatste nieuws over Tel mee met Taal in onze nieuwsbrief.

Nog wat achtergrondinformatie over laaggeletterde gezinnen

Als ouders veel lezen, is de kans groot dat hun kinderen dit gedrag overnemen en het ook meer doen. Maar ook leesbegeleiding, opleidingsniveau en leesmotivatie spelen een belangrijke rol. Meer weten? Je leest hier veel meer informatie over in de volgende documenten: