CBS publiceert data Landelijk Beeld Volwasseneneducatie

In opdracht van het ministerie van OCW verzamelt het CBS gemeentelijke gegevens van de effecten van maatregelen voor het verbeteren van basisvaardigheden. Dit inzicht in landelijke resultaten helpt de Rijksoverheid, gemeenten en cursusaanbieders hun beleid te verbeteren.

Uniforme gegevens

In Nederland hebben miljoenen mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Gemeenten organiseren scholing en andere activiteiten om deze basisvaardigheden te verbeteren. Omdat de aanpak en gemonitorde gegevens tussen gemeenten sterk kunnen verschillen, hebben Rijksoverheid en gemeenten geen goed landelijk beeld van de effecten van hun inspanningen. Daarom heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het CBS gevraagd om uniforme gegevens te verzamelen bij gemeenten en aanbieders van educatie. Een scherp beeld van de landelijke resultaten helpt overheid, gemeenten en cursusaanbieders om beleid te verbeteren.

Publicatie uitkomsten

Na een pilot in 2022 heeft het CBS in 2023 de eerste cijfers verzameld voor het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie. Deze data gaan over het verslagjaar 2022 en zijn aangeleverd door 31 van de 35 contactgemeenten. Van de 36 aangesloten cursusaanbieders hebben 27 hun gegevens aangeleverd. Hierdoor had het CBS in 2023 de beschikking over meer dan twee keer zoveel bruikbare records als in 2022. Het CBS publiceert de uitkomsten van het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie in tabellen op haar website.

Download de tabellen met data op de website van het CBS

Meer informatie over het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie