Subsidie Tel mee met Taal

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het verbeteren van basisvaardigheden: taal, rekenen en digitale vaardigheden. Deze subsidies vallen binnen de subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024.

Wie kan in 2024 subsidie aanvragen?

Scholen, werkgevers, bibliotheken: allerlei organisaties kunnen in 2024 weer subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. De aanvraagperiode loopt van 1 januari tot en met 29 februari 2024.

Beschikbare subsidie

Beschikbare bedragen

Voor beide subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67%. Het maximumbedrag per cursist is bij werknemers 1.500 euro en bij ouders 600 euro.

Tabel met subsidiebedragen voor 2024
De beschikbare subsidies in 2024

Loting

Bij overschrijding van het subsidieplafond bepaalt Tel mee met Taal met een loting welke subsidieaanvragen worden toegekend. Zo heeft iedereen gelijke kansen. Na het sluiten van de aanvraagperiode doet een notaris de loting. Daarna toetst DUS-i de aanvragen op volledigheid en geldigheid.

Aanvragen

Van 1 januari tot en met 29 februari 2024 is het mogelijk om subsidie aan te vragen. De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Bekijk de aanvraagformulieren op de website van DUS-i. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i.

De actuele subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 vind je in de Wettenbank op Overheid.nl.

Let op: De subsidieregeling kan voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius op sommige punten afwijken. Lees de Engelstalige versie van de subsidieregeling voor meer informatie.

De subsidieregeling

De subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2017-2020, maar is met ingang van 2020 op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kunnen organisaties uit Caribisch Nederland nu een aanvraag indienen. In 2021 is de regeling vervolgens op een paar punten gewijzigd