Subsidie Tel mee met Taal

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Dankzij de nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal, die loopt van 2021 tot 2024, kan dat ook komend jaar weer.

Let op: de aanvraagrondes voor 2021 zijn gesloten. Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

De nieuwe regeling

De subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2017-2020, maar is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kun je nu ook subsidie aanvragen voor praktijkgerichte experimenten. En ook organisaties uit Caribisch Nederland kunnen een aanvraag indienen. 

Wie kan in 2022 weer subsidie aanvragen?

Scholen, werkgevers, bibliotheken: allerlei organisaties kunnen in 2022 weer subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. De aanvraagperiode loopt van 1 januari tot en met 28 februari 2022.

Subsidie beschikbaar voor:

  1. Laaggeletterde werknemers; subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden.
  2. Laaggeletterde ouders; subsidie voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders.
  3. Praktijkgerichte experimenten: subsidie voor praktijkgerichte experimenten die gericht zijn op het beter bereiken van laaggeletterde personen en toeleiden naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden. Of subsidie voor praktijkgerichte experimenten, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van cursussen voor deze doelgroep.

Beschikbare bedragen

Voor alle subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% bij de subsidies voor laaggeletterde werknemers en ouders en 80% bij de subsidies voor experimenten. Het maximumbedrag per cursist is bij werknemers 1.500 euro en bij ouders 600 euro.

Voor laaggeletterde werknemers was in 2021 eenmalig 6 miljoen extra beschikbaar. In totaal was er in 2021 8,8 miljoen euro beschikbaar voor laaggeletterde werknemers, 1,3 miljoen euro voor ouders en 625.000 euro voor experimenten. 

Decoratieve tabel. Alle bedragen staan ook in de tekst erboven.
©Tel mee met Taal

Als het tot een loting komt

Voor ouders en werknemers:

Voor aanvragen voor laaggeletterde werknemers en laaggeletterde ouders geldt dat bij overschrijding van het subsidieplafond, we via een loting bepalen welke subsidieaanvragen we toekennen. Zo heeft iedereen gelijke kansen. Na het sluiten van de aanvraagperiode doet een notaris de loting. Daarna toetst DUS-i de aanvragen op volledigheid en geldigheid. Bekijk op hun website de lotingprocedure.

Voor experimenten:

De aanvragen voor experimenten beoordelen we kwalitatief. Het Expertisepunt Basisvaardigheden zorgt voor een beoordelingscommissie van onafhankelijke beoordelaars. Zij rangschikken de aanvragen aan de hand van een aantal criteria en brengen daarna advies uit aan de minister van OCW.

Het kán gebeuren dat we toch moeten loten. Per jaar hebben we namelijk 625.000 euro beschikbaar voor experimenten. Als er voor meer dan 1.875.000 euro wordt aangevraagd (dat is 3 keer het beschikbare subsidiebudget) gaan we eerst loten en daarna pas beoordelen. Dit doen we om tijd en kosten te besparen. Bekijk de lotingprocedure op de website van DUS-I.

Aanvragen

De aanvraagrondes voor 2021 zijn gesloten. Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Bekijk de aanvraagformulieren op de website van DUS-i. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i.

De volledige subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 vind je in de Staatscourant.

Let op: De subsidieregeling kan voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius op sommige punten afwijken. Lees de Engelstalige versie van de subsidieregeling voor meer informatie.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Wil je in 2022 of daarna ook een subsidie aanvragen voor een project om laaggeletterdheid te voorkomen of verminderen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe data en mogelijkheden.