subsidie

Subsidies Tel mee met Taal 2020

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook in 2020 kan er weer subsidie worden aangevraagd. Zodra er meer bekend is over de regeling in 2020, communiceren wij dat op onze website en in onze nieuwsbrief. Je kan je hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.

 

Informatie subsidieronde 2019

Hieronder vind je informatie over de subsidieregeling in 2019.

 

Voor wie

 

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

 

Waar kan je subsidie voor aanvragen?

 

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor laagtaalvaardige ouders. Het kan daarbij gaan om een taaltraject voor ouders, het verbeteren van hun digitale vaardigheden, maar ook om activiteiten gericht op betere communicatie met een instelling, beter leren (voor)lezen, training om gesprekken met leraren of zorgverleners  te voeren, hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen, of activiteiten gericht op het stimuleren van een educatief thuismilieu. Kijk voor meer informatie op www.telmeemettaal.nl/subsidie/ouders.

 

Werkgevers

Als werkgever kan je subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers leidt. Dit geldt ook voor zzp’ers of andere werknemers waar een minder duurzame arbeidsrelatie mee is aangegaan. Je kunt de subsidie gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen. Kijk voor meer informatie op www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers.

 

Samenwerkingsverband

Deelnemers van een lokaal of regionaal samenwerkingsverband (van minimaal acht partijen) kunnen ook aanspraak maken op subsidie. Zij kunnen subsidie ontvangen voor activiteiten waarmee uitvoering wordt gegeven aan (een deel van) een lokaal of regionaal Taalakkoord, mits de activiteiten gericht zijn op de doelgroep met Nederlands als eerste taal. Het kan bijvoorbeeld gaan om activiteiten om het bereik te vergroten, om deelnemers te werven of professionals te ondersteunen bij het herkennen, doorverwijzen en ondersteunen van deze groep.

 

 

Nieuw deze subsidieronde

Digitale vaardigheden
Naast activiteiten gericht op taal, komen ook activiteiten gericht op het verbeteren van digitale vaardigheden en rekenvaardigheden in aanmerking voor subsidie.
NT-1 doelgroep
Aanvragen die worden ingediend in het kader van de samenwerkingsverbanden komen alleen nog in aanmerking voor subsidie wanneer de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn gericht op het bereiken van de NT1-doelgroep (mensen met Nederlands als moedertaal). Deze eis geldt alleen voor de samenwerkingsverbanden en niet voor de overige partijen, zoals werkgevers, scholen e.d.
Werknemers
Werkgevers die subsidie aanvragen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van hun werknemers, mogen de subsidie ook gebruiken voor zzp’ers met wie zij werken, en voor werknemers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan, zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, beschut werk e.d.
Taalniveau ónder 2F
De subsidie kan alleen nog gebruikt worden voor mensen met een taalniveau ónder 2F (in voorgaande subsidierondes was dit tot en met niveau 2F). Deze taaleis geldt ook bij aanvragen voor het verbeteren van digitale vaardigheden of rekenvaardigheden. Het taalniveau zal dus altijd in beeld gebracht moeten worden. Meer informatie over de taalniveaus vind je op www.basismeters.nl. Bij vragen hierover kan je contact opnemen met DUS-I. De contactgegevens van DUS-i vind je hier.

 

Maximale bedragen

In totaal is er in 2019 bijna 7 miljoen euro beschikbaar. Voor subsidieaanvragen gericht op laagtaalvaardige ouders is € 3.000.000 beschikbaar. Voor subsidieaanvragen door werkgevers en samenwerkingsverbanden is € 3.750.000 beschikbaar. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’ basis. Wees er dus snel bij. De maximale bedragen die per aanvraag ingediend kunnen worden, staan hieronder.

 

Inspiratie nodig?

Een aantal inspirerende voorbeelden vind je onderaan deze pagina. Kijk voor meer voorbeelden ook in de rubriek ‘werk’ of ‘gezin’ op www.telmeemettaal.nl/succesverhalen.

 

Aanvragen

De aanvraagformulieren en voorbeeldversies vind je hier. In de online aanvraagformulieren staan een activiteitenplan en begroting. Deze hoeven niet apart te worden meegestuurd. Wanneer een medewerker van jouw organisatie of een externe organisatie wordt ingeschakeld voor het verzorgen van de aanvraag, maak dan gebruik van het machtigingsformulier. Je  kunt het machtigingsformulier alvast invullen en later bij jouw aanvraag voegen.

 

Vragen over de subsidieregeling?

DUS-i (Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Heb je vragen over de subsidieregeling?  Neem dan contact op met DUS-I. De contactgegevens van DUS-i vind je hier.

De volledige subsidieregeling van Tel mee met Taal staat op wetten.overheid.nl. Zie ook: Publicatie Staatscourant.

aanvraagformulier voor werkgevers

Werkgevers

aanvraagformulier voor samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

aanvraagformulier voor laagtaalvaardige ouders

ouders

aanvraagformulier voor overige activiteiten laagtaalvaardige ouders

overige activiteiten ouders

laagtaalvaardige ouders

Delfts initiatief: leraren zetten apps in voor betere taalvaardigheid van ouder en kind.

laagtaalvaardige ouders
19-07-2018

Video: Dromen over woorden

laagtaalvaardige ouders
29-11-2017

Hulp bij het aanvragen van de subsidie

laagtaalvaardige ouders
15-11-2017

Het belang van taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders

laagtaalvaardige ouders
15-11-2017

samenwerkingsverbanden

Hulp bij het aanvragen van de subsidie

samenwerkingsverbanden
19-07-2018

Best practices

samenwerkingsverbanden
12-05-2017

Waarom een taalakkoord sluiten?

samenwerkingsverbanden
14-12-2016