Subsidie Tel mee met Taal

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Dankzij de nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal, die loopt van 2021 tot 2024, kan dat ook komend jaar weer.

Let op: de aanvraagronde voor 2021 is gesloten. Alleen voor werkgevers komt er een extra ronde. Hiervoor is nog ruim 2 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan van 1 tot en met 30 juni 2021.

De nieuwe regeling

De subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2017-2020, maar is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kun je nu ook subsidie aanvragen voor praktijkgerichte experimenten. En ook organisaties uit Caribisch Nederland kunnen een aanvraag indienen. Nog meer goed nieuws: in 2021 is eenmalig 6 miljoen extra beschikbaar voor laaggeletterde werknemers.

Wie kan in 2021 weer subsidie aanvragen?

Scholen, werkgevers, bibliotheken: allerlei organisaties kunnen in 2021 weer subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid.

Subsidie beschikbaar voor:

  1. Laaggeletterde werknemers; subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden.
     
  2. Laaggeletterde ouders; subsidie voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders.
     
  3. Praktijkgerichte experimenten: subsidie voor praktijkgerichte experimenten die gericht zijn op het beter bereiken van laaggeletterde personen en toeleiden naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden. Of subsidie voor praktijkgerichte experimenten, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van cursussen voor deze doelgroep.

Beschikbare bedragen

Voor alle subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% bij de subsidies voor laaggeletterde werknemers en ouders – 80% bij de subsidies voor experimenten. Voor laaggeletterde werknemers is in 2021 eenmalig 6 miljoen extra beschikbaar. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, gaan we loten.

Tabel met beschikbare subsidie in 2021 voor werknemers
©Tel mee met Taal

Als het tot een loting komt

Voor ouders en werknemers:
Voor aanvragen voor laaggeletterde werknemers en laaggeletterde ouders geldt dat bij overschrijding van het subsidieplafond, we via een loting bepalen welke subsidieaanvragen we toekennen. Zo heeft iedereen gelijke kansen. Na het sluiten van de aanvraagperiode doet een notaris de loting. Daarna toetst DUS-i de aanvragen op volledigheid en geldigheid. Bekijk op hun website de lotingprocedure.

Voor experimenten:
De aanvragen voor experimenten beoordelen we kwalitatief. Het Expertisepunt Basisvaardigheden zorgt voor een beoordelingscommissie van onafhankelijke beoordelaars. Zij rangschikken de aanvragen aan de hand van een aantal criteria en brengen daarna advies uit aan de minister van OCW.

Het kán gebeuren dat we toch moeten loten. Per jaar hebben we namelijk 625.000 euro beschikbaar voor experimenten. Als er voor meer dan 1.875.000 euro wordt aangevraagd (dat is 3 keer het beschikbare subsidiebudget) gaan we eerst loten en daarna pas beoordelen. Dit doen we om tijd en kosten te besparen. Bekijk de lotingprocedure op de website van DUS-I.

Aanvragen

De aanvraagronde voor 2021 is gesloten. Voor werkgevers is er in 2021 een extra subsidieronde. Je kunt je aanvragen voor deze ronde indienen van 1 tot en met 30 juni 2021. Lees hier meer over op onze subsidiepagina voor werkgevers.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Bekijk de aanvraagformulieren op de website van DUS-i. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i.

De volledige subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 vind je in de Staatscourant.

Let op: De subsidieregeling kan voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius op sommige punten afwijken. Lees de Engelstalige versie van de subsidieregeling voor meer informatie.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Wil je in 2022 of daarna ook een subsidie aanvragen voor een project om laaggeletterdheid te voorkomen of verminderen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe data en mogelijkheden.