Snackproducent investeert in taalvaardigheid werknemers

In de fabrieken van Van Geloven rollen dagelijks honderdduizenden kroketten en frikandellen van de band. De medewerkers die deze typisch Nederlandse snacks produceren krijgen van hun werkgever taalcursussen aangeboden, daarin deels gesteund door de subsidie van Tel mee met Taal. Opleidingscoördinator Willemien Kruithof vertelt hoe de snackproducent achter onder andere Van Dobben en Mora investeert in de basisvaardigheden van het personeel.

Waarom kiest Van Geloven ervoor medewerkers taalcursussen aan te bieden?

Willemien Kruithof: “Iedereen die we bij Van Geloven aannemen spreekt Engels of Nederlands. Dat is ook nodig om veilig te kunnen werken met de machines en samen te werken met collega’s. Het is voor de integratie op de werkvloer prettig als iedereen Nederlands spreekt, maar noodzakelijk is het niet. Toch vinden wij dat we als werkgever verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de medewerkers die niet de Nederlandse taal beheersen en voor ons werken. Het is goed voor de kwaliteit van leven van onze werknemers om te integreren en daarvoor moet je Nederlands leren.”

Portret van Willemien Kruithof
Beeld: ©Willemien Kruithof

Levert die persoonlijke ontwikkeling ook iets op voor jullie als bedrijf?

“Als werknemers gelukkig zijn en prettig in Nederland wonen, is dat natuurlijk in ons voordeel. Het helpt ook om iedereen zich veilig en geborgen te laten voelen op de werkplek, dat er niemand wordt buitengesloten. Maar het leren spreken van Nederlands op zo’n niveau dat je het kunt toepassen in je werk, dat is heel moeilijk. De meeste werknemers zijn dan drie of vier cursussen en jaren verder. Dat is natuurlijk helemaal niet vreemd: als ik in Italië ga wonen zal het ook even duren voordat ik daar in het dagelijks leven mee kan komen.”

Hoe worden de cursussen onder het personeel ontvangen?

“Onze werknemers zijn blij dat de trainingen worden aangeboden. We stimuleren deelname aan de cursussen, maar het is niet verplicht. Daarom zie je dat de groepen heel gemotiveerd zijn. Als ik bij de lessen ga kijken is het mooi om de bereidheid te voelen van de mensen om te leren en hard te werken. Tegelijkertijd zien we ook dat sommigen het heel zwaar hebben tijdens de cursus. Vergis je niet, de Nederlandse taal is ontzettend moeilijk! De meeste Nederlanders kennen alle ingewikkelde regeltjes niet, die varen op intuïtie. Dat geldt voor mij ook.”

“Als onze werknemers gelukkig zijn en prettig in Nederland wonen, is dat natuurlijk in ons voordeel"

Een aantal van jullie vestigingen ontvangt subsidie van Tel mee met Taal voor de taalcursussen. Was het aanvragen van die subsidie ingewikkeld?

“Ik vond de aanvraag helemaal niet gecompliceerd. Meestal zijn voor de aanvraag van subsidies allerlei moeilijke stukken vereist, maar die van Tel mee met Taal was overzichtelijk. Toen we iets verkeerd hadden ingevuld kregen we daar een berichtje over. We hebben de aanvragen voor onze vijf locaties in Nederland zelf kunnen doen.”

Zijn die allemaal toegewezen?

“Omdat de subsidie populair is, wordt er onder de inschrijvers geloot. Bij ons zijn de aanvragen van twee van de vijf locaties toegewezen. We hebben ervoor gekozen om de trainingen op de andere locaties ook aan te bieden, maar die zelf te betalen. In januari gaan we zeker opnieuw inschrijven voor de subsidie van 2024. Het is een prachtig middel en we zien dat het onze medewerkers goed doet, maar goede trainingen zijn kostbaar. De ondersteuning is dan ook van harte welkom.”

Meer informatie

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden van werknemers. Van 1 januari tot en met 29 februari 2024 is het mogelijk om deze subsidie aan te vragen. 

Wil je het direct weten wanneer er nieuws is over de subsidie? Abonneer je op de nieuwsbrief of volg Tel mee met Taal op LinkedIn.