Verder bouwen aan basisvaardigheden

Met een beleidsverkenning bereidt Tel mee met Taal zich voor op een nieuwe visie op het verbeteren van basisvaardigheden voor de jaren 2025-2028. In gesprek met betrokken partijen wordt een nieuwe aanpak verkend en het huidige programma tegen het licht gehouden: wat werkt, en wat (nog) niet? 

Beleidsverkenner Aantink Yeh: “We nemen het programma Tel mee met Taal en de bijbehorende activiteiten onder de loep. We gooien straks natuurlijk niet alles weg wat we hebben opgebouwd, maar we moeten ook niet bang zijn om afscheid te nemen van wat niet werkt. Het ministerie van OCW en partners zijn het in elk geval eens over de punten die verder uitgewerkt moeten worden. We weten bijvoorbeeld al dat we doorgaan met de WEB-structuur zoals die er nu is, en dat we de regierol van gemeenten verder gaan invullen. Gemeenten hebben nooit een duidelijke opdracht gekregen, daar zullen we keuzes moeten maken.”

Een ander belangrijk thema voor 2025-2028 is de integrale aanpak van basisvaardigheden. “Eerder beleid richtte zich primair op laaggeletterdheid,” vertelt Yeh. “Een smalle benadering, gericht op een kleine groep mensen onder een bepaald taalniveau. Met een integrale aanpak kijken we ook naar achterliggende maatschappelijke uitdagingen, zoals schuldhulpverlening, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt of de gezondheidszorg. Het verbeteren van basisvaardigheden wordt dan een middel, in plaats van een doel op zich.”

Beeld: ©Aantink Yeh
Beleidsverkenner Aantink Yeh

Tijdens de verkenning is er veel ruimte voor inbreng van betrokken partijen. De eerste uitgangspunten komen voort uit gesprekken met de leden van de adviesraad Tel mee met Taal. Ook gedurende de rest van het traject blijft Yeh in contact met gemeenten, aanbieders, samenwerkingsverbanden en andere maatschappelijke partners. In de komende maanden worden onder meer een gemeentelijke werkgroep, een bijeenkomst voor mbo-scholen, en een workshop met ervaringsdeskundigen georganiseerd. Ook wordt samen met collega-ministeries gekeken of en op welke wijze we kunnen samenwerken in een nieuwe aanpak na 2024.

In de loop van 2024 zal de verkenning de basis vormen voor de vervolgaanpak basisvaardigheden 2025-2028. Werk je bij een gemeente, lesaanbieder of ben je anderszins betrokken bij het onderwerp basisvaardigheden, en wil je iets kwijt met het oog op het beleid voor 2025 - 2028? Neem dan contact op met beleidsverkenner Aantink Yeh:

Aantink Yeh

Beleidsverkenner Tel mee met Taal
Ministerie van OCW

telmeemettaal@minocw.nl