Overzicht toegekende subsidies per regio 2020-2022

Vanuit de subsidieregeling Tel mee met Taal is van 2020 t/m 2022 in totaal 19 miljoen euro subsidie toegekend aan organisaties voor het verbeteren van basisvaardigheden van werknemers en ouders.

Om mee te kunnen doen in onze samenleving heb je voldoende basisvaardigheden nodig. Daarom stelt Tel mee met Taal subsidie beschikbaar aan werkgevers, scholen en andere organisaties. Met deze subsidie kunnen zij investeren in de taal-, reken- en digitale vaardigheden van werknemers en ouders. Ook kunnen zij hiermee investeren in meer bereik en verbeterde kwaliteit. Halverwege het programma is een tussenstand opgemaakt en is in beeld gebracht wat de toegekende subsidiebedragen t/m 2022 per regio zijn, en hoeveel mensen met de subsidieregeling bereikt zijn.

Organisaties kunnen in 2024 nog eenmaal subsidie aanvragen binnen deze subsidieregeling voor werknemers en ouders. De aanvraagperiode hiervoor start op 1 januari 2024. Kijk voor meer informatie op onze subsidiepagina. Naast een overzicht van de subsidieregeling van 2020-2022 is er ook een tussenevaluatie van de vervolgaanpak laaggeletterdheid gemaakt van de periode 2020-2022.

Subsidieregeling Tel mee met Taal

In onderstaand overzicht is te zien hoeveel subsidie in welke regio’s is toegekend. Download de infographic hier als pdf.