Tussentijdse rapportage beleidsmonitor TMMT 2020-2024

Tel mee met Taal heeft Expertisecentrum ECBO en onderzoeksbureau Ockham IPS gevraagd de uitvoering van de tien beleidsmaatregelen uit de Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024 te monitoren. Het onderzoek loopt tot en met 2024, maar deze rapportage beschrijft de stand van zaken het programma tot nu toe en geeft een beeld van de tussentijdse resultaten en opbrengsten.