Online inspiratie over gecijferdheid als basisvaardigheid

De website Gecijferdheidteltmee.nl biedt praktische handvatten voor het creëren van bewustwording, bevorderen van deskundigheid en delen van onderzoek naar gecijferdheid.

Beeld: ©Gecijferdheid Telt Mee

De website Gecijferdheidteltmee.nl biedt uitleg, verdiepende informatie en wetenschappelijke inzichten over gecijferdheid. De presentaties, stappenplannen en andere materialen kunnen professionals helpen het belang van het verbeteren van gecijferdheid binnen hun organisatie op de kaart te zetten. Daarnaast vinden vrijwilligers en docenten op de website lesmaterialen en inspirerende verhalen die ze kunnen gebruiken bij hun werk.

Samenwerking

GecijferdheidTeltMee.nl is ontwikkeld binnen een experiment van Tel mee met Taal, door de Hogeschool Utrecht, ProBiblio, Bibliotheek AanZet, DOK Delft en Bibliotheek Oostland. Op de website vinden professionals in de volwasseneneducatie informatie, materialen en inspiratie vindt over het verbeteren van gecijferdheid.

Landelijke dag 2023

Op vrijdag 31 maart 2023 organiseert het samenwerkingsverband de tweede landelijke dag Gecijferdheid Telt Mee! in Utrecht. Docenten, vrijwilligers, welzijnsprofessionals, taalhuiscoördinatoren en andere geïnteresseerden zijn op deze dag welkom om inspiratie op te doen, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen over gecijferdheid. Meer informatie over de conferentie vind je op de website van Gecijferdheid Telt Mee.