Samenvatting vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024

Lees in deze PDF van 2 pagina's een complete samenvatting van de kamerbrief over de vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024. Hierin staan de doelen en maatregelen voor de komende periode handig op een rij.