Bestuurlijke afspraken aanpak laaggeletterdheid 2020-2024

Bestuurlijke afspraken Laaggeletterdheid: samen aan de slag voor een vaardig Nederland 2020 tot en met 2024. Lees alle afspraken na in deze publicatie.